Gemeente Alblasserdam

Nieuwsberichten

25-05-2005


Open brief aan de bewoners van Alblasserdam,

Ook in deze krant wordt aandacht besteed aan het vertrek van een aantal topambtenaren uit onze organisatie. De kosten daarvan bedragen ca. 688.000. Dat is een zeer grote hoeveelheid gemeenschapsgeld, waarmee vele nuttige zaken in het dorp hadden kunnen worden gedaan. Dat dit nu niet kan, is een triest feit dat we gewoon moeten benoemen zoals het is.
Als inwoner van dit dorp heeft u recht op een toelichting. Het college heeft reeds in de vergadering van 17 februari jl. verantwoording moeten afleggen over de ontstane situatie aan de gemeenteraad. Dit is dan ook gedaan. Nu de bedragen bekend zijn, is het goed om er in ieder geval nog twee dingen over te zeggen.
Ten eerste dat wij de rekening niet direct bij u als burger zullen neerleggen. De lokale belastingen zullen door deze kosten niet verhoogd worden en we zullen ook niet direct snijden in de dienstverlening aan u als burger. Dat zal moeilijk genoeg worden, want het is door allerlei andere oorzaken nog steeds zwaar financieel weer in onze gemeente. In de komende begroting zullen we daarom wel voor forse keuzes komen te staan.
De kosten die met het vertrek gemoeid zijn, zijn fors. Bovendien gaat het om gemeenschapsgeld. Het enige dat daar tegenover staat, is dat niets doen uiteindelijk meer had gekost en ook gevolgen zou hebben gehad voor de dienstverlening. Daarnaast wordt onder leiding van het college op dit moment een nieuwe wijze van werken en organiseren uitgewerkt, waarvoor minder leidinggevende ambtenaren noodzakelijk zijn. Dit zal de besparing opleveren die nodig is om de noodzakelijke bezuinigingen te realiseren.
Tenslotte kunnen wij u alleen maar melden dat er alles aan gedaan is, om de al ontstane menselijke en financiële schade in de afgelopen maanden zo veel mogelijk te beperken.
Als college begrijpen we heel goed dat het vertrouwen van u als burger niet stijgt door berichten als deze. Het is aan ons om daar in de komende tijd zoveel mogelijk van terug te winnen. Vooral door het waarmaken van de gedane beloftes.

Hoogachtend,

college van Burgemeester en Wethouders,