Gemeente Beuningen


Handhaven in de openbare ruimte

Autowrakken en wegsleepregeling
Soms wordt in de openbare ruimte een autowrak aangetroffen. Dit is in de afvalstoffenverordening verboden. De bodem kan namelijk door olielekkage verontreinigd raken, het wrak neemt onnodige parkeerruimte in en bovendien ontsiert het de omgeving.

Handhaving
Als het mogelijk is de eigenaar te achterhalen wordt deze verzocht het wrak te verwijderen. Lukt dit niet dan wordt het wrak weggesleept. De kosten worden, indien mogelijk, op de eigenaar verhaald. Deze komen bovenop de bekeuring van EUR 45,-. De handhaver neemt daarnaast altijd contact op met de politie om na te gaan of de auto is gebruikt bij een strafbaar feit.

Juiste manier
Een autowrak dat u kwijt wilt, kunt u aanbieden bij de sloopbedrijven. Zij halen de vloeistoffen eruit en zorgen voor een juiste vernietiging.