Gemeente Heerlen

b e r i c h t

Niet gemeld samenwonen in Heerlen: Bijstandsfraude van 145.000 euro

De afdeling Werkgelegenheid en Sociale Zaken (WS) van de gemeente Heerlen heeft onlangs twee grote fraudezaken afgerond. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van 145.000 euro, aan ten onrechte uitbetaalde uitkeringen. De betreffende personen hadden niet gemeld dat ze samenwonen. Het (anoniem) melden van onterecht uitkeringsgebruik is de afgelopen periode toegenomen. Op het speciale telefoonnummer dat daarvoor in gebruik is genomen (5605045), zijn de klachten het afgelopen jaar verdubbeld.

Sinds begin februari werkt de afdeling WS met de werkwijze 'Controle op maat', een onderdeel van de aanpak Hoogwaardig Handhaven. Dit is een pakket maatregelen om te komen tot optimalisatie van opsporing en aanpak van fraude, waardoor bijstand ook echt terecht komt bij de mensen die het nodig hebben.

Risicoprofielen
Om adequaat te kunnen controleren wordt eerst in kaart gebracht bij wie het risico op fraude en/of misbruik het grootst is. Afhankelijk daarvan wordt dan meer of minder gecontroleerd. De controle gebeurt aan de hand van zogenaamde risicoprofielen. Deze zijn opgebouwd als een verkeerslicht. Staat het licht op groen, dan is de kans op fraude en/of misbruik laag en is ook de controle minder. Staat het licht op oranje, dan wordt vaker gecontroleerd. Als het licht op rood staat, wordt intensief gecontroleerd. De controles worden voor een groot deel administratief uitgevoerd. Maar ook persoonlijke gesprekken en huisbezoeken maken deel uit van de werkwijze. De aanpak geldt zowel voor nieuwe als voor bestaande klanten.

Gemeente Heerlen,25 mei 2005
Afdeling Communicatie

Monique Leurs, tel. (045)5604070

persvoorlichting@heerlen.nl

---- --