FNV

Voor het eerst vrouwelijke voorzitter

Voor het eerst in de geschiedenis heeft een Nederlandse vakcentrale een vrouw als voorzitter. Agnes Jongerius (44) nam vanmiddag de voorzittershamer over van Lodewijk de Waal.

Tijdens de tweede zittingsdag koos het FNV-congres een nieuw federatiebestuur. Lodewijk de Waal droeg na acht jaar de voorzittershamer over aan Agnes Jongerius. Die wordt hiermee de eerste vrouw op deze post.

Agnes Jongerius is de vijfde FNV-voorzitter, na respectievelijk Wim Kok, Hans Pont, Johan Stekelenburg en Lodewijk de Waal.

Ze is van oorsprong historica en leerde het vakbondsmetier bij de Vervoersbond FNV. Sinds 1 juni 1997 maakt zij deel uit van het federatiebestuur van de vakcentrale.

Zittende bestuurders Ton Heerts en Peter Gortzak zijn opnieuw voor vier jaar benoemd. Heerts volgt Jongerius op als vice-voorzitter, Gortzak blijft penningmeester.

De opengevallen plek wordt ingenomen door Wilna Wind.

De vakbeweging is voor haar geen onbekend terrein: van 1990 tot 2002 was zij werkzaam bij FNV Bondgenoten. De portefeuilleverdeling van het nieuwe bestuur is nog niet bekend.

Meer nieuws op de speciale congres-site

25 mei 2005 14.30 uur