Ministerie van Financiën

Persbericht

PERS/2005/070

Den Haag, 25-05-2005

Interventieteam controleert schoonmaakbranche Amsterdam

Een interventieteam van de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, UWV en Vreemdelingendienst gaat de komende maanden de schoonmaakbranche in Amsterdam controleren op belasting- en premiefraude, illegale tewerkstelling van personeel, identificatieplicht en bijbehorende administraties. Rond de dertig locaties worden bezocht. Analyse van eerdere boekenonderzoeken en zogenaamde waarnemingen ter plaatse vormt de aanleiding voor deze nadere controleactie. Waar sprake is van mogelijke fraude met bijstandsuitkeringen zal worden samengewerkt met betrokken gemeenten.