Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

persbericht

Nummer:
23

Directie:
voorlichting

26-05-2005

Status:
informatie

Van der Laan en Nicolaï geven ruim 2,3 miljoen euro aan 10 internationale projecten

Tien internationale cultuurprojecten krijgen in totaal 2.375.400 euro subsidie uit het HGIS-Cultuurbudget (HGIS: Homogene Groep Internationale Samenwerking). De staatssecretarissen Van der Laan van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Nicolaï van Europese Zaken stellen dit geld beschikbaar voor projecten die bijdragen aan verdere intensivering van internationale culturele samenwerking en aan de profilering van Nederland in het buitenland.
De volgende projecten krijgen subsidie:


1. Het Gemeentemuseum Den Haag krijgt 160.000 euro voor Dutch Dress and
Fashionable Eighteenth Century Europe, een samenwerking met Musée Galliera in Parijs waarbij een kostuumtentoonstelling vanuit Europees perspectief wordt benaderd.


2. De Stichting De Appel krijgt 120.000 euro voor On Mobility, een reizende tentoonstelling op het gebied van beeldende kunst omtrent het thema mobiliteit in samenwerking met drie buitenlandse kunstinstituten in Duitsland, Litouwen en Hongarije.


3. De Stichting De Kamervraag krijgt 130.000 euro voor Internationalisering van de Nederlandse Kamermuziek voor een marktinventarisatie waarbij een potentiële buitenlandse markt voor Nederlandse Kamermuziek wordt onderzocht en het organiseren van een promotiebijeenkomst met showcases onder de naam Dutch Music Meeting.


4. Het Nationaal Archief krijgt 365.400 euro voor The Baltic Connection, een samenwerkingsverband tussen archiefinstellingen in de landen rond de Oostzee dat zich richt op het gemeenschappelijke verleden.


5. De Stichting Terschellings Oerol Festival krijgt 120.000 euro voor
een internationaal seminar over locatietheater.


6. De Rijksuniversiteit Groningen krijgt 80.000 euro bestemd voor de
publiekstentoonstelling bij het Russisch Staatsarchief over 17e eeuwse betrekkingen dat onderdeel uitmaakt van het project Onbekend Nederland in Russische archieven en Bibliotheken.


7. De Stiftung Museum Kunst Palast (een toonaangevend museum in Duitsland op het gebied van hedendaagse kunst) krijgt 200.000 euro voor Nachbarschaften. Dit project bestaat uit twee tentoonstellingen van oude Nederlandse en Vlaamse meesters in combinatie met hedendaagse kunst uit Nederland en Vlaanderen en een symposium over de relatie tussen wetenschap en kunst in een veranderende economie.


8. De Stichting Gaudeamus krijgt 600.000 euro voor Dijkdoorbraak, actuele muziek op ZIP's in het buitenland. Dit project betreft een gebundelde presentatie van Gaudeamus, Donemus en Dutch Jazz Connection waarbij de Nederlandse actuele muziek centraal staat en waarbij Nederlandse componisten en uitvoerenden zich kunnen presenteren op Zeer Interessante Podia (ZIP) in het buitenland.


9. De Stadsschouwburg Utrecht krijgt 400.000 euro voor een serie culturele projecten in aanloop naar de herdenking in 2013 van 300 jaar Vrede van Utrecht. De projecten richten zich vooral op maatschappelijk relevante thema's zoals oorlog en vrede, migratie, minderheden en de multiculturele samenleving.


10. Voor diverse culturele activiteiten in het kader van de viering van
400 jaar vriendschappelijke betrekkingen tussen Nederland en Australië in 2006 is 200.000 euro beschikbaar waarbij de Stichting Internationale Culturele Activiteiten (SICA) een coördinerende rol vervult.

De HGIS-Cultuurmiddelen zijn bedoeld om culturele activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de integratie van het buitenlandbeleid en het internationale cultuurbeleid van Nederland. Het HGIS-Cultuurbudget bedraagt 9,6 miljoen euro in 2005 en loopt vanaf 2006 verder terug naar 8,7 miljoen in verband met de voorgenomen bezuinigingen.

26-05-2005
Ministerie van OCW
Rijnstraat 50
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
T: 070 412 34 56
F: 070 412 34 50
E: ocwinfo@postbus51.nl