Rechtbank Haarlem


Uitspraak kort geding Oxford - Eindhoven Airport en Luchthaven Schiphol

Afgebroken onderhandelingen; precontractuele aansprakelijkheid; uitlokken/profiteren van wanprestatie.

Geschil omtrent de vraag of het Eindhoven Airport vrij stond om onderhandelingen over een consortiumovereenkomst tot overname van de luchthaven Niederrhein zonder meer af te breken en of luchthaven Schiphol de gestelde wanprestatie heeft uitgelokt/daarvan heeft geprofiteerd. Oxford vordert in kort geding o.a. een voorschot op de door haar gemaakte onderhandelingskosten. Geoordeeld wordt dat het Eindhoven Airport vrij stond om genoemde onderhandelingen af te breken zonder Oxford haar kosten te vergoeden. Dat oordeel zou anders kunnen zijn als Eindhoven Airport het overleg heeft afgebroken met de intentie om zich alleen (of tezamen met Schiphol) op de overname van Niederrhein te gaan richten. Dat laatste is in dit geding onvoldoende komen vast te staan.

LJ Nummer

AT6213

Bron: Rechtbank Haarlem
Datum actualiteit: 25 mei 2005 Naar boven