Nederlandse Vereniging van Banken

Amsterdam, 25 mei 2005

MKB-Nederland, banken en overheid verbeteren toegankelijkheid kredieten

De problemen die mkb-ondernemers ondervinden met het verkrijgen van krediet bij banken worden op korte termijn verkleind Dit kan een goede impuls geven aan de groei van de economie. MKB-Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Ministerie van Economische Zaken presenteren vandaag maatregelen om de toegankelijkheid van kleine kredieten voor het mkb te vergroten.

De eerste serie maatregelen ter verbetering van de kleine kredieten dit najaar volgt een presentatie van maatregelen gericht op groeiers is het resultaat van een constructief overleg tussen MKB-Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken en het Ministerie van Economische Zaken.
MKB-Nederland heeft vorig jaar, naar aanleiding van een onderzoek een serie voorstellen gedaan ter verbetering van de financiering voor het mkb.De Nederlandse Vereniging van Banken en het Ministerie van Economische Zaken zijn hierop met MKB-Nederland in overleg gegaan. "Betrokken partijen hebben inmiddels maatregelen getroffen, die voor de mkb-ondernemer, die een klein krediet wil aanvragen, een goede stap in de richting zijn," aldus voorzitter MKB, L. Hermans.

De banken zijn actief aan de slag gegaan om de financiering voor het mkb meer toegankelijk en transparant te maken en hebben vernieuwde kredietprocessen geïntroduceerd. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft samen met MKB-Nederland een gedragscode ontwikkeld, over hoe banken met kredietaanvragen moeten omgaan. De gedragscode is uniek in Europa. "De grotere banken, die gezamenlijk meer dan 95% marktaandeel in het MKB hebben, hebben de Gedragscode onderschreven en verbinden zich daar aan. De Gedragscode geeft geen recht op krediet. Maar wel recht op een correcte en fatsoenlijke behandeling en dat is in ons wederzijds belang," verklaart NVB-voorzitter Collee.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft het borgstellingskrediet aangepast, waarbij het deel waar de overheid borg voor staat vergroot wordt. Dit maakt de borgstellingskrediet toegankelijker voor starters. Ook heeft het Ministerie een groeifaciliteit in het leven geroepen voor snelle groeiers. MKB-Nederland is van mening dat dit goede stappen zijn om de financiering voor de mkb-ondernemer te verbeteren. De ondernemer moet dan echter om deze regelingen kunnen vragen en ook kunnen shoppen bij de banken, zodat de concurrentie toeneemt. Met name dit laatste aspect, waarbij de rol van de ondernemer wordt vergroot, moet nog goed van de grond komen.

MKB-Nederland vindt het van groot belang dat ondernemers goed geïnformeerd naar de banken vertrekken, voordat zij daar om krediet vragen. Op dit moment laat MKB-Nederland daarom programmas ontwikkelen gericht op kennisvergroting over financieringsmogelijkheden en de voorbereiding van het gesprek met de bank. MKB-Nederland organiseert hierover komende periode samen met de NVB een groot aantal bijeenkomsten in de regio.

De komende periode werken de betrokken partijen de maatregelen voor (snelle) groeiers verder uit, waarbij ook de overheid een grote rol heeft.
Delft /Den Haag/Amsterdam, 25 mei 2005