Rechtbank Zutphen


Jaarverslag rechtbank Zutphen 2004

Zutphen, 25 mei 2005 - Op dinsdag 24 mei jl. heeft het gerechtsbestuur het Jaarverslag 2004 rechtbank Zutphen aan de lokale en regionale media aangeboden. De rechtbank Zutphen heeft in het begeleidende persbericht de lokale onderwerpen benadrukt. Dit in navolging van de accenten die de Raad voor de Rechtspraak landelijk reeds had gelegd.

Dit jaar heeft het gerechtsbestuur besloten om het landelijke en lokale jaarverslag alleen digitaal beschikbaar te stellen.

Bron: Rechtbank Zutphen
Datum actualiteit: 25 mei 2005 Naar boven