Gemeente Enschede

Ondertekening samenwerkingsovereenkomsten voor ontwikkeling Grolsch Mekkelholt

woensdag 25-05-2005

Op woensdag 25 mei ondertekenen de gemeente Enschede, ING Real Estate Development en de woningcorporaties De Woonplaats en Domijn de overeenkomsten voor de samenwerking bij de ontwikkeling van het Grolsch terrein en de omgeving van winkelcentrum Mekkelholt in Enschede-Noord. Op de Grolsch locatie in Roombeek verrijzen in de nabije toekomst een nieuw winkelcentrum, bedrijven, appartementen, voorzieningen en kavels voor wonen en werken. Met de ondertekening gaat de realisatie van het ambitieuze ontwikkelingsplan "Nieuw leven in de Brouwerij" een volgende fase in.

Het ontwikkelingsplan "Nieuw leven in de Brouwerij", dat door de gemeenteraad van Enschede op 10 mei jongsleden is vastgesteld, wordt in een aantal deelplannen verder uitgewerkt. De woningcorporaties realiseren op termijn in de omgeving van het huidige winkelcentrum Mekkelholt nieuwe woningen. De gemeente Enschede en ING Real Estate werken de plannen voor de Grolsch locatie uit. De gemeente neemt hierbij het noordelijk deel van de locatie voor haar rekening. Hier is ruimte voor 25.000 m2 hoogwaardige bedrijvigheid en circa 33 kavels voor woningbouw in particulier opdrachtgeverschap. De gemeente begint naar verwachting in 2007 met de uitgifte.

ING Real Estate Development ontwikkelt de plannen voor het zuidelijk deel van de Grolsch locatie. Deze locatie aan de Roomweg gaat functioneren als levendig centrumgebied voor Roombeek en Enschede-Noord. In dit centrumgebied komen onder andere 4.800 m2 winkelruimte, 2.000 m2 thematische detailhandel, 10.000 m2 voorzieningen (waaronder horeca, dienstverlening en mogelijk nieuwe huisvesting voor de kunstacademie AKI), 120 appartementen, 5.000 m2 bedrijvigheid en een bovengrondse openbare parkeergarage. Hiernaast neemt ING het kantoorgebouw van het Telematica Instituut - dat nu nog eigendom is van de gemeente - over.

De architectenbureaus Architekten Cie, IAA Architecten en Loof & van Stigt werken op dit moment de plannen voor het centrumgebied aan de Roomweg verder uit. De start van de bouwactiviteiten is gepland voor eind 2006. Het nieuwe winkelcentrum aan de Roomweg opent naar verwachting eind 2008 haar deuren voor het publiek.


---