FNV

Bondsbrede behartiging van belangen voor veteranen

De FNV-bonden voor militairen en marechaussees zoeken vakbondsleden die ooit als militair zijn uitgezonden en dus de status van veteraan hebben. Het is de bedoeling hun specifieke belangen FNV-breed te behartigen.
Uit onderzoek blijkt dat veel veteranen na verloop van jaren met problemen te kampen krijgen. Na het verlaten van de dienst en de overstap naar een functie in het bedrijfsleven en daarmee een andere vakbond, stopt de belangenbehartiging van de militaire bonden echter.

Na vredesmissies in bijvoorbeeld Cambodja en Bosnië klagen voormalige militairen vaak over gezondheidsklachten die direct verband met hun uitzending houden. De echte omvang is onbekend. De adresgegevens van de 150 duizend veteranen zijn niet bekend.

De militaire bonden AFMP/FNV en Marver/FNV willen die leemte opvullen door een grote inventarisatie van veteranen die lid zijn van een van de veertien andere FNV-bonden. Veteranen kunnen bellen met (0348) 48 70 68 of 48 70 69.