Gemeente Dordrecht


Persbericht

Vergoeding voor initiatieven uit de wijk

Gemeente ondersteunt straatfeesten Dordrecht

Bewoners die deze zomer een straatfeest organiseren, dragen bij aan prettig samenleven. Zij kunnen daarom rekenen op een vergoeding van 270 euro van de gemeente Dordrecht. Deze week ontvangen inwoners een flyer in de brievenbus waarin staat hoe hoog de vergoeding is en hoe deze kan worden aangevraagd. De straatfeestactie die loopt tot september dit jaar, is een activiteit in het kader van de wijkencampagne van de gemeente. De gemeente wil met deze actie mensen stimuleren om straatfeesten te organiseren om hun wijk leefbaar te maken en te houden. "Als mensen in een buurt elkaar kennen, is de drempel lager om elkaar eens te helpen, een gezamenlijk initiatief te nemen of elkaar aan te spreken als er problemen zijn", aldus wethouder Wijkgericht Werken Aaike Kamsteeg.

In elk feestpakket zit een waardebon van 150 euro om in de kosten van het straatfeest tegemoet te komen, een tegoedbon van 100 euro voor de huur van een sportartikel bij Sportstimulering (bijvoorbeeld een springkussen) en een tegoedbon van 20 euro waarmee een versierpakket kan worden opgehaald. De verplichte leges voor het aanvragen van een vergunning voor het straatfeest worden vanuit de campagne betaald.

De aanvragen worden beoordeeld door programmabureau Wijken van de gemeen! te. De gemeente vraagt van de init iatiefnemers dat zij zorgen voor een zo hoog mogelijk opkomst uit de buurt, foto's beschikbaar stellen van het feest voor de gemeentelijke website en dat zij tijdig de benodigde vergunning aanvragen.

Honderd pakketten
Elke straat kan zich aanmelden voor een pakket. Er zijn er honderd beschikbaar. Als het een succes is, wordt hij mogelijk volgend jaar nog grootser herhaald.

Dordrecht, 25 mei 2005
Redactie
A Amaziane
Communicatie

telefoon 078-639 65 76
email A.Amaziane@dordrecht.nl
Informatie
A. van Moorst
Programmabureau Wijken
telefoon 06- 49 86 26 16