Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ross wil volledig inzicht gezondheidsrisico's gebruik doping

Persbericht, 25-5-2005

Er moet een beter inzicht komen in de exacte gezondheidsrisico's die het gebruik van doping voor een slanker en/of gespierder uiterlijk met zich meebrengt. Dat zegt staatssecretaris Ross-van Dorp in een reactie op het rapport "Kwaliteit van illegale dopingmiddelen", van het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken. Het NeCeDo deed dit onderzoek in opdracht van VWS. In dat rapport staat dat meer dan de helft van de doping die de circa 40.000 bezoekers van sportscholen gebruiken anders is samengesteld dan op het etiket staat vermeld. Dat komt doordat die middelen illegaal zijn nagemaakt (vervalst). 'Het rapport toont nog eens aan dat dopinggebruik ook buiten de georganiseerde sport weerbarstig is en serieuze risico's met zich meebrengt. De kopers van doping op de zwarte markt zetten hun gezondheid nog meer op het spel, bijvoorbeeld omdat de producten soms te veel werkzame stoffen of totaal andere stoffen bevatten, dan gedeclareerd op het etiket. Het gebruik van niet-vervalste doping is al riskant, maar de risico's van het gebruik van illegale producten zijn nog groter. Niet doen dus', aldus staatssecretaris Ross-van Dorp. De staatssecretaris van VWS onderschrijft de aanbeveling van het NeCeDo dat de aard en omvang van de gezondheidsrisico's die kleven aan het gebruik van doping in de ongeorganiseerde sport zo volledig mogelijk in kaart gebracht moeten worden. Daarna kan Ross gerichtere stappen nemen om de problemen verder aan te pakken. 'Dan denk ik bijvoorbeeld aan een aanscherping van de voorlichting over het gebruik van doping door bezoekers van sportscholen en fitnesscentra. De sportgezondheidszorg kan daarbij een belangrijke rol spelen.'