Provincie Overijssel

Onduidelijkheid ammoniakwet verdwenen dankzij besluit grenzen EHS

Het College van Gedeputeerde Staten heeft de grenzen van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur vastgesteld. Ruim 1200 veehouders in Overijssel krijgen hierdoor duidelijkheid over de mogelijke beperkingen die voortvloeien uit de Wet Ammoniak en Veehouderij.

"Wanneer het besluit in werking treedt, betekent dit voor ongeveer 1000 van die 1200 boeren dat zij geen belemmeringen meer ondervinden van deze wet", aldus gedeputeerde Piet Jansen. Ook voor gemeenten die milieuvergunningen afgeven aan de boeren is nu duidelijkheid ontstaan. Het besluit treedt deze zomer in werking, nadat het ter inzage is gelegd.

De Raad van State vernietigde een maand geleden het besluit voor het aanwijzen van kwetsbare gebieden op grond van de Wet Ammoniak en Veehouderij. Volgens de Raad van State is de provincie niet de bevoegd deze kwetsbare gebieden aan te wijzen en had het Overijssels bestuur de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) op perceelsniveau moeten vaststellen. Hieraan heeft het Overijssels bestuur nu gehoor gegeven.

Nieuwsredactie@prv-overijssel.nl

© 2005 Provincie Overijssel