Politie Midden- en West Brabant

Illegale vreemdelingen aangetroffen

BREDA, 25 mei 2005

Bij controles die de Vreemdelingenpolitie in Breda samen met de Arbeidsinspectie op woensdag 25 mei in Breda en directe omgeving hield bij land en tuin bouwbedrijven, zijn twee vreemdelingen aangetroffen die niet mochten werken. Het betreft een Poolse vrouw voor wie geen tewerkstellingsvergunning was aangevraagd en een 23-jarige vrouw uit Turkije die zonder papieren in Nederland was. De Turkse vrouw is in vreemdelingenbewaring gesteld en zal uit Nederland worden verwijderd.

De twee werkten voor een uitzendbureau uit Eindhoven en waren ingezet bij een bedrijf in Bavel. De Arbeidsinspectie maakt tegen zowel het uitzendbureau als tegen de eigenaar van het bedrijf een boeterapport op. Dat komt hen ieder op een boete van 19.000 euro te staan.

Auteur: Jan Clarijs