Rechtbank 's-Gravenhage

Behandeling strafzaken tegen twee verdachten in de zaak Savanna

PERSBERICHT - Den Haag, 25 mei 2005 - Op maandag 30 mei, dinsdag 31 mei, maandag 6 juni en dinsdag 7 juni a.s. zal de rechtbank âs-Gravenhage de strafzaken behandelen tegen de vrouw en één van de twee mannen die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de dood van het meisje Savanna in september 2004.
De behandeling van de strafzaak tegen de derde verdachte in deze zaak zal naar verwachting pas in het najaar plaatsvinden. Het onderzoek in deze stafzaak is nog niet afgerond.

Maandag 30 mei
Op maandag 30 mei worden in de eerste zaak, tegen de moeder van het meisje, de feiten en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte behandeld.
De zitting begint om 10.00 uur en zal naar verwachting een groot deel van de dag duren.

Dinsdag 31 mei
Op dinsdag 31 mei wordt in de tweede zaak, tegen de vriend van de moeder, eveneens de feiten en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte behandeld.
De zitting in deze zaak begint om 10.00 uur en zal naar verwachting de hele ochtend duren.

De middag (vanaf 14.00 uur) is gereserveerd voor het horen van de deskundigen van het Pieter Baan Centrum in één of beide zaken.

Maandag 6 juni
Op maandag 6 juni worden in beide strafzaken de arts-patholoog van het NFI en een forensisch geneeskundige gehoord.
Deze zitting begint om 10.00 uur.

Dinsdag 7 juni
Op dinsdag 7 juni worden in beide strafzaken het requisitoir door de officier van justitie en de pleidooien door de advocaten van de verdachten gehouden.
De zitting begint om 10.00 uur en zal naar verwachting de hele dag duren.

Tenlastegelegde feiten
Aan de moeder is (medeplegen van) primair doodslag, subsidiair zware mishandeling de dood ten gevolge hebbend, meer subsidiair mishandeling de dood ten gevolge hebbend tenlastegelegd.

Aan de vriend van de moeder is (medeplegen van) primair doodslag, subsidiair zware mishandeling de dood ten gevolge hebbend tenlastegelegd; meer subsidiair wordt hem medeplichtigheid aan zware mishandeling de dood ten gevolge hebbend verweten; nog meer subsidiair dood door schuld.

Beide verdachten staan bovendien terecht voor (medeplegen van) wederrechtelijke vrijheidsberoving en het wegvoeren van een lijk om de oorzaak van het overlijden te verhelen.

De tekst van de oorspronkelijke tenlastelegging en de daarin op 10 januari 2005 aangebrachte wijziging ligt voor de pers ter inzage in de perskamer van het Paleis van Justitie in Den Haag.

Toegang
De zittingen zijn openbaar en toegankelijk voor pers en publiek.

Extra videozaal
De zittingen in deze zaken zijn ook te volgen in een tweede zittingszaal, die een directe videoverbinding heeft met de zittingszaal waar de behandeling van de zaken plaatsvindt.

Aanmelding audio-visuele media
Audio-visuele media mogen uitsluitend opnamen maken van de opkomst van de rechtbank en de voordracht van de tenlastelegging, aan het begin van de zittingen op maandag 30 mei en dinsdag 31 mei.

Zij dienen zich uiterlijk vrijdag 27 mei a.s. om 15.00 uur aan te melden bij de afdeling voorlichting van de rechtbank âs-Gravenhage, tel. 070 381 1943.

Geen toestemming voor het maken van tekeningen van de verdachten De advocaten van de verdachten geven geen toestemming voor het maken van tekeningen van de verdachten.

Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling voorlichting van de rechtbank âs-Gravenhage, tel. (070) 381 1943.


Bron: Rechtbank 's-Gravenhage
Datum actualiteit: 25 mei 2005