Nuclear Research & consultancy Group (NRG)


NRG Nieuws: 24 mei 2005 -

Productiefaciliteit nucleaire medicijnen veertig jaar

Ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van het laboratorium voor onderzoek van hoogradioactieve materialen en productie van nucleaire medicijnen in Petten, de Hot Cell Laboratories (HCL), zijn ruim 60 nucleair deskundigen uit 15 landen in Petten bijeen in een Europese Hotlab conferentie. In de HCL worden bestraalde materialen en splijtstoffen onderzocht en nucleaire medicijnen verwerkt en voor toepassing gereed gemaakt. De HCL leveren een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van kerncentrales in Europa, de ontwikkeling van een nieuwe generatie inherent veilige kernreactoren, onderzoek naar levensduurverkorting van kernafval en de toepassing van radioactieve medicijnen voor ziekenhuizen. Dagelijks worden ruim 20.000 patiënten in
Europa met producten uit Petten behandeld.

De HCL in Petten is de grootste verzameling laboratoria in Europa voor de verwerking van radioactieve medicijnen voor ziekenhuizen. Hiermee nemen de HCL een unieke positie in binnen de Europese nucleaire infrastructuur. De HCL en Hoge Flux Reactor vormen het hart van de Medical Valley in de Pettemer duinen.

De 3-daagse internationale Hotlab conferentie is vandaag van start gegaan. Centraal staan de nieuwe Europese richtlijnen op het gebied van
veiligheid en transport. In Petten zullen de komende dagen belangrijke keuzes worden gemaakt. De verschillende installaties in Europa worden ouder en de onderzoeksbehoefte neemt toe. Dat vereist heldere afspraken
over de taakverdeling binnen Europa en eenduidige richtlijnen. De conferentie zal worden afgesloten met een advies aan de Europese Commissie over de toekomstige bijdrage van de Europese Hot Cell Laboratories aan het nucleaire onderzoek van de komende tien jaar en de
daarvoor benodigde infrastructuur.


*** einde persbericht ***

Aanvullende informatie:
In de HCL in Petten werken 60 medewerkers. Om hen veilig te kunnen laten
werken en beschermen tegen de ioniserende straling, werken zij met speciale afstandgereedschappen en wordt de straling afgeschermd door muren van dik beton en door ramen van loodglas. Tijdens de Open Dag van 28 mei 2005 worden rondleidingen door HCL verzorgd voor geïnteresseerden van 16 jaar en ouder.