Time : 5:03:37 PM
Date : Wednesday, May 25, 2005
Sender Name: Fedichem

De "substitutie" van chemische producten - Fedichem verkiest dialoog boven mediaconfrontaties

Brussel, 25 mei 2005 - Fedichem, de Federatie van de Chemische Industrie van België, heeft altijd opengestaan voor dialoog met de hele maatschappij maar weigert resoluut discussies te voeren over dergelijke complexe materies, onder druk van media-acties, die al even spectaculair als steriel zijn.

Nadat Greenpeace maandag reeds actie voerde op het bedrijfsterrein van BASF in Feluy, om de productie van ftalaten aan te klagen, is het vandaag woensdag weer van de partij bij Bayer in Antwerpen, dit maal om te reageren tegen bisfenol-A, een stof verwerkt in talrijke producten zonder enig risico. Deze acties vallen in het kader van het intense lobbywerk dat de milieuorganisatie verricht om de beschikkingen van de Europese ontwerpregeling REACH te versterken. Greenpeace tracht immers het thema van het debat - registratie, autorisatie en beperking van het gebruik van chemische producten - af te leiden naar de verplichte substitutie van stoffen die als gevaarlijk beschouwd worden. Het substitutieprincipe is zo alweer uitgegroeid tot een nieuw dogma.

Fedichem betreurt dat - ondanks haar herhaalde inspanningen om hierover een constructieve dialoog te voeren - bepaalde organisaties acties op touw zetten die alleen maar de media-aandacht trekken en die een sereen debat bemoeilijken, een debat dat moet leiden tot rationele en evenwichtige oplossingen.

Nochtans heeft de chemische industrie nooit geweigerd dialoog te voeren. Op 26 april jongstleden heeft Fedichem trouwens Greenpeace uitgenodigd op haar Algemene vergadering. Het kon er haar visie geven op het Belgische klimaatbeleid en daarna deelnemen aan een open en constructief debat. En in de komende weken staat ook nog een ontmoeting over REACH op het programma.

De wilde bezetting van bedrijfsterreinen mag nooit onderdeel worden van een constructieve en correcte dialoog. Fedichem raadt haar leden dan ook aan een sereen debat met de maatschappij aan te gaan, maar niet onder druk van bepaalde groeperingen. De Federatie zal haar leden bovendien de nodige technische ondersteuning bieden.

Wat het substitutieprincipe betreft, herhaalt Fedichem dat het gaat om de vervanging van een stof door een andere met de bedoeling het risico te beperken in de toepassingen. De substitutie wordt trouwens al verschillende jaren dagelijks toegepast in de chemische industrie.

Maar Fedichem benadrukt dat dit principe moet gebaseerd zijn op een risico-evaluatie en moet rekening houden, zowel met maatschappelijke, milieu- en gezondheidsvoordelen van de voorgestelde alternatieven als met hun werkelijke beschikbaarheid en hun technische en economische haalbaarheid. Toegegeven, het slaat minder in dan een slogan, maar dit is het echte thema van het debat. Laten we het dan ook niet ingewikkelder maken!

Contacts:
Erwin Annys
eannys@fedichem.be
tel. 02 238 97 55 of 0496 59 36 01

Jean-Marie Biot
jmbiot@fedichem.be
tel. 02 238 97 74

Dirk Clotman
dclotman@fedichem.be
tel. 02 238 97 51 of 0496 59 36 22

Daniel Verbist
dverbist@fedichem.be
tel. 02 238 99 91 of 0496 59 36 14

URL: (None)
Picture: (None)
Attachments: (None)

Link to Press Release - FR
Link to Press Release - NL