KONINKLIJKE VERENIGING FOSAG

FOSAG-branche: onderhoud met kennis

FOSAG signaleert de terugdringing van kennis in de onderhoudsbranche door korte termijnbeleid en prijskopen door opdrachtgevers. Omdat dit voor de schilders- en onderhoudsbranche niet acceptabel is, heeft FOSAG het initiatief genomen om de discussie over aanbesteden en de onderhoudsmarkt een nieuwe impuls te geven. Volgens cijfers van het EIB gaat in de onderhoudsmarkt ruim acht miljard euro om, ongeveer gelijkelijk verdeeld over woningen en utiliteitsgebouwen.

Ondanks de voortgaande prijsdruk investeert FOSAG in een verdergaande kennisontwikkeling van de schilders- en onderhoudsbranche. Mede daarom voorziet FOSAG een verdere ketenintegratie van partijen in het onderhoud. Voor het vastgoedonderhoud zijn door FOSAG speciale opleidingen ontwikkeld. De branche gaat voort met investeren in vakgerichte opleidingen.

FOSAG-voorzitter Jan van Walsem: Dit betekent dat FOSAG-bedrijven verder meegaan in het levenscycluskosten-denken, zeg maar het berekenen van het totaalonderhoud over de levenscyclus van een gebouw. FOSAG wenst tevens een goede werkspreiding zodat ook in de winter schilder- en onderhoudswerk gewoon doorgaat. Meer productieve uren betekent meer welvaart. Daarin zal de schilders- en onderhoudswereld de komende jaren voor Nederland een modelvoorbeeld willen zijn. Onderhoud met kennis is bovendien broodnodig omdat anders faalkosten als gevolg van prijskopen verder de pan uit rijzen. Daarom gaat van de FOSAG tevens een oproep aan opdrachtgevers uit: veronachtzamen niet langer onderhoud met kennis.


-----------------
EINDE BERICHT

-----------------

Noot voor de pers:
Op 26 mei organiseert FOSAG het voorjaarscongres Onderhoud met kennis in stadion Galgenwaard te Utrecht. Sprekers zijn dr. J.C.M. Hovers, voorzitter van de Regieraad Bouw en ir. W.A.C. Bodewes, directeur Directie Beheer van de Rijksgebouwendienst, vallende onder het Ministerie van VROM. Mr. J. van Walsem, voorzitter van FOSAG, zal daarbij zijn jaarrede uitspreken.

Een toelichting op dit persbericht verkrijgt u bij mr. Erik Kruiderink, directeur FOSAG, bereikbaar op 06-25075342.

25 mei 05 17:19