FNV

Premier zoekt de verzoening

Vooraf leidde zijn komst tot veel commotie. Toen de premier eenmaal voor de zaal stond, kreeg hij het FNV-congres al snel op zijn hand. Hij maakte luchtige grappen en pleegde lichte zelfkritiek over het tempo en de hardheid van zijn bezuinigingen.

Als je wil dat iedereen blijft meeprofiteren, moet je bepaalde regelingen durven veranderen, zo hield de premier de bondsleden voor. 'Behoud van solidariteit maakt het onontkoombaar om regelingen te veranderen.'

De FNV-acties van vorig jaar hebben hem ervan overtuigd dat de politiek daarin niet te snel mag gaan.

"Tegelijkertijd vergen veranderingen draagvlak. Mate en tempo van veranderingen vinden daarin hun grenzen. Ik denk daarbij aan uw acties van vorig jaar. Ik loop daar niet voor weg."

Balkenende brak een lans voor zoveel mogelijk eigen ruimte voor sociale partners. Hij wuifde scheidend voorzitter Lodewijk de Waal alle lof toe, vanwege zijn inzet voor solidariteit en rechtvaardigheid, en zijn bijdrage aan belangrijke vernieuwingen.


25 mei 2005