Praktijkonderzoek Veehouderij

Uitgangspunten en normen bedrijfsbegrotingen pluimveehouderij voor de korte en lange termijn

In het overleg prijsindicaties pluimveehouderij van 19 april 2005 zijn aan de hand van gezamenlijke prognoses van verschillende partijen (LNV/Agribusiness/Onderzoek/Banken) uitgangspunten en indicaties opgesteld voor bedrijfsbegrotingen en advisering in de pluimveesector voor de korte en lange termijn. Genoemde normen zijn richtinggevend. Afhankelijk van de individuele situatie kunnen deze worden aangepast. De begrotingsnormen voor de pluimveehouderij voor de lange termijn zijn weergegeven in de tabel. Genoemde bedragen zijn netto prijzen, dus inclusief BTW, kortingen, toeslagen enz. Mestafzetkosten zijn niet bij de saldo's inbegrepen.

Tabel 1 Begrotingsnormen pluimveehouderij voor de lange termijn (alle bedragen in euro's)

Opbrengstprijs Voerprijs EUR/100 kg Saldo per ronde (EUR) Saldo per jaar (EUR)
Leghennen (WL, wit) EUR 0,72/kg ei 19,30 3,13 p.o.h.* 3,08 p.g.a.h.** Scharrelhennen 5,43 cent/ei 19,30 3,99 p.o.h. 3,96 p.g.a.h. Hennen met uitloop 6,43 cent/ei 19,30 5,99 p.o.h. 6,09 p.g.a.h. Vleeskuikenouderdieren 16,25 cent/broedei 19,80 4,77 p.o.h. 5,69 p.g.a.h
Vleeskuikens 0,695 /kg vlees 23,30 14,- per 100 opgezette kuikens 68,- per 1000 kg aflevergewicht

---


*) p.o.h. = per opgehokte hen; **) p.g.a.h. = per gemiddeld aanwezige hen

De liquiditeitsuitgangspunten (korte termijn) voor leghennen worden gecontinueerd. De prijs voor de korte termijn is voor kooieieren 3,5 cent per ei incl. BTW (= EUR 0,56 per kg ei) en de voerprijs EUR 17,55 per 100 kg voer. Voor de scharreleieren is de korte termijnprijs 4,3 cent per ei (incl BTW). Dit is EUR 0,69 per kg scharrelei. Deze prijzen gelden voor een periode van drie maanden vanaf het moment dat een begroting wordt opgemaakt. Het saldo voor leghennen op kooi bedraagt bij deze prijzen nog slechts EUR 0,41 en voor scharrelhennen EUR 1,14 per opgehokte hen per ronde.

---

© Praktijkonderzoek - Animal Sciences Group - Wageningen UR. Laatst bijgewerkt: 25-05-2005 16:53.
Mail vragen en opmerkingen over de Praktijkonderzoek Website naar: webmaster.po.asg@wur.nl