Nieuw-Vlaamse Alliantie


N-VA secretariaat heeft nieuwe naam: De Barricade (25/05/05)

Woensdagmiddag onthulden voorzitter Bart De Wever en secretaris Mark Demesmaeker de nieuwe naam van het partijsecretariaat van de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Het nieuwe secretariaat zal voortaan De Barricade heten. Hiermee legt de partij de link met het verleden (het vorige secretariaat was gevestigd op het Barricadenplein) en toont ze aan dat ze op de Vlaamse barricaden wil blijven staan, telkens als het nodig is.

Secretaris Mark Demesmaeker kon op de opening van het nieuwe secretariaat een uitbreiding van het personeelsbestand aankondigen. De huidige ploeg van acht personeelsleden krijgt op korte termijn versterking van een drietal personen die zowel politiek-inhoudelijk als administratief werk zullen verrichten. Met deze personeelsuitbreiding krijgt de partij meer mogelijkheden om het werk van de parlementsleden te ondersteunen en de uitbouw van het lokale netwerk van arrondissementen en afdelingen te stimuleren.

Tot slot vroeg Bart De Wever aandacht voor een aantal initiatieven die de partij in de loop van de volgende maanden zal nemen. Een eerste initiatief is het colloquium Vlaanderen staat voor Europa van 11 juni. Daar wil de partij haar visie op Vlaanderen en de wereld toetsen aan de inzichten van buitenlandse experten. Als sprekers werden professor Enrico Spolaore (Tufs University Boston) en Iers senator dr. Martin Mansergh uitgenodigd. Prof. Spolaore is de co-auteur van het spraakmakende boek The size of nations en dr. Mansergh is Iers senator voor de partij Sianna Fail en was raadgever van drie Ierse Eerste Ministers. Hij onderhandelde de Goede Vrijdagakkoorden en de toetreding van Ierland tot de Europese Unie. Na een lezing door beide sprekers volgt er een debat met Geert Bourgeois (Vlaams minister buitenlands beleid), Derk-Jan Eppink (publicist en voormalig medewerker Europese Commissie), Frans Crols (directeur Trends) en prof. Carl Devos (politicoloog Universiteit Gent).

In het najaar volgt er dan nog een tweede colloquium en in het voorjaar van 2006 komt er een algemeen ledencongres. Op die manier wil de partij haar programma verbreden én verdiepen als voorbereiding op de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2006 en de federale verkiezingen van 2007.

Auteur:
Mark Demesmaeker, secretaris N-VA
Bart De Wever, voorzitter N-VA

Meer informatie:
Contactpersoon: Piet De Bruyn, woordvoerder
Telefoon: 02 219 49 30
Fax: 02 217 35 10
E-post: piet.debruyn@n-va.be
Url: www.n-va.be