Gemeente Hoorn


Water in sloot langs bedrijventerrein De Marowijne wordt geheel ververst

Gemeente adviseert om water niet te gebruiken vanwege te hoge zuurgraad

Persbericht d.d.: 25 mei 2005

Het water in de sloot tussen het nieuwe bedrijventerrein De Marowijne en de Dorpsstraat nabij het in aanbouw zijnde distributiecentrum van Lidl wordt weggepompt en geheel ververst. Gisteren is daartoe een damwand geslagen. Aanleiding is de te hoge zuurgraad van het slootwater. Hoewel er geen acuut gevaar voor de gezondheid is, wordt geadviseerd om het water niet te gebruiken voor het besproeien van gewassen en als drinkwater voor vee en huisdieren. Omwonenden hebben vandaag een brief gekregen. De verwachting is dat de situatie over enkele dagen weer normaal is.

De maatregelen zijn genomen na een controle van de gemeente en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Eerder dit jaar was er eveneens sprake van een te hoge zuurgraad. Het Hoogheemraadschap heeft vervolgens de sloot doorgespoeld om de kwaliteit van het water weer op normaal niveau te krijgen.

Slakken
De problemen worden veroorzaakt doordat op het terrein van het distributiecentrum als fundering hoogovenslakken zijn gebruikt. Het op de fundering aanwezige hemel- en grondwater is begin dit jaar afgepompt op het gemeentelijk riool en van daaruit in het oppervlaktewater terechtgekomen. Als de in de hoogovenslak aanwezige kalk in contact komt met water ontstaat door een chemische reactie een hogere zuurgraad van het water. Daardoor is niet alleen schade aan het milieu ontstaan, maar ook aan het riool en het gemaal.

Aan het eind van deze week is Lidl klaar met de bestrating. Dan kan er door het dan verharde terrein geen of nauwelijks meer water bij de slakken komen. Dat zal voorkomen dat het probleem opnieuw ontstaat, is de verwachting van de gemeente en het hoogheemraadschap.

De gemeente heeft Lidl inmiddels aansprakelijk gesteld voor de reeds geleden schade en de mogelijke vervolgschade. Daarnaast is Lidl gesommeerd om te stoppen met het lozen op het riool. Een deskundig bureau doet in opdracht van de gemeente momenteel onderzoek om de aard en de omvang van de schade vast te stellen.
---