Gemeente Amsterdam

Opening nieuwe wijkteambureau August Allebéplein

25 mei 2005
---
Eveline Papa

Speech Burgemeester Cohen bij de opening van het nieuwe wijkteambureau August Allebéplein op het August Allebéplein op woensdag 25 mei 2005

Dames en heren,

Van harte feliciteer ik de stadsdeelbewoners en het wijkteam met dit bureau. Het lijkt me een prachtig gebouw om in te werken, met goede voorzieningen. En het staat op een prachtige plaats midden in de wijk, midden in het leven van alledag. Laagdrempeliger voor de inwoners is haast niet denkbaar. Ik ben dan ook benieuwd of de locatie een positief effect zal hebben op de aangiftebereidheid. Dat zal moeten blijken.

Velen van ons zullen zich het August Allebéplein vooral herinneren als de plek waar het 7 jaar geleden tot een confrontatie kwam tussen de politie en buurtbewoners, naar aanleiding van een in de brand gestoken prullenbak. De incidenten en ongeregeldheden die toen volgden, vormden een dieptepunt. Van de negatieve aandacht voor dit gebied hebben we jarenlang last gehad.

Als we nu naar het plein kijken zien we een heel andere situatie. Het plein heeft een facelift ondergaan. De verlichting is vernieuwd, sinds vijf jaar hangen er camera´s, zijn er speelplekken voor kinderen aangebracht en is het winkelaanbod verbeterd. Onmiskenbaar betekenen al deze maatregelen dat het Allebéplein veiliger is geworden. Dat vertelden winkeliers mij bij het slaan van de eerste paal voor dit gebouw. De inzet van u allen hier aanwezig, zeker ook van de mannen en vrouwen van het wijkteam, heeft daaraan bijgedragen.

Ik wil deze officiële opening aangrijpen om stil te staan bij het politiewerk in Slotervaart. Hier vind je veel van wat Amsterdam mooi maakt, en tegelijk veel waar je als politie een rol in de frontlinie speelt. Vooraan in die frontlinie.

De bevolking van Slotervaart is jong. Er woont veel jeugd en er zijn ongeveer 35 scholen. Het komt dan ook geregeld voor dat buurtbewoners worden geconfronteerd met meer of minder ernstige vormen van overlast door jeugdigen. De aanpak van die jeugdproblematiek is cruciaal voor het welbevinden van de bewoners. Daarom zijn de ernstig overlastgevende groepen in beeld gebracht en worden daders aangepakt. U allen weet dat ik daar prioriteit aan geef en ik het stadsdeel en politie daarin steun.

De `aanpak harde kern jeugd' - zoals die genoemd wordt - is hier, in het vijfde district, ontwikkeld. Deze aanpak betekent dat jongeren die strafbare feiten plegen worden opgepakt en dat vervolgens wordt gekeken of ze in aanmerking komen voor bestraffing dan wel voor hulp. Het is dan ook efficiënt dat alle samenwerkende partners - in de zogenaamde ketenunit-West - op dit politiebureau onder een dak zitten. In zo'n ketenunit werken belangrijke partijen samen, zoals:

het Openbaar Ministerie, de politie, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Halt, de Reclassering en de gemeente.

Dames en heren,

De in maart gepubliceerde Veiligheidsindex is één van de instrumenten die tonen of wij - met elkaar - op de goede weg zijn. Wat Slotervaart betreft is dat het geval: er komt minder criminaliteit voor dan gemiddeld in Amsterdam. Toch laat de Veiligheidsindex zien dat de burger in dit niet altijd zo ervaart: inwoners van Slotervaart voelen zich onveilig. Er is kortom nog het een en ander te doen.

Het kan haast niet anders of dit nieuwe gebouw met zijn centrale ligging zal van invloed zijn op de veiligheid in de buurt. Van harte hoop ik dat de buurtbewoners de politie nog beter weten te vinden en dat omgekeerd - en ik twijfel daar niet aan -, de politie de buurtbewoners zal blijven weten te vinden.

Graag wens ik alle `bewoners' van het nieuwe politiebureau veel succes.