Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER GEERT BOURGEOIS VLAAMS

MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME 25

MEI 2005

Reactie op 11.11.11-jaarrapport

Volgens Vlaams minister van Ontwikkelingssamenwerking Geert Bourgeois brengt 11.11.11 in haar 'Jaarrapport over de Belgische ontwikkelingssamenwerking' een genuanceerde analyse en wordt terecht gewezen op een aantal pijnpunten. Hij neemt de bemerkingen dan ook ter harte voor een optimalisering van het Vlaamse
ontwikkelingsbeleid.

"Dit jaarlijkse rapport is voor mijn beleid een belangrijk document", zegt Bourgeois. "Het reikt belangrijke elementen aan voor een kwaliteitsverbetering van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, iets waar ik in mijn beleid nu al mee bezig ben."

Volgens de minister stelt 11.11.11 onder andere terecht dat het bilaterale beleid dat de vorige Vlaamse regering voerde met onze partnerlanden beter kan. Sinds zijn aantreden voert minister Bourgeois dan ook een beleid waarbij de middelen en inspanningen geconcentreerd worden op enerzijds specifieke regio's en anderzijds specifieke thema's en sectoren. Daarnaast wordt steeds gewerkt op basis van een wederzijds en gelijkwaardig partnerschap met het betrokken partnerland.

Zo legt Vlaanderen bijvoorbeeld in Mozambique volledig het accent op de HIV/AIDS problematiek. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met internationale partners als UNAIDS en Artsen zonder Grenzen. Bovendien werd in overleg met de Mozambikaanse minister van Gezondheid besloten om samen met een aantal andere toonaangevende donoren in een systeem van rechtstreekse budgetsteun te stappen.

"Het doet me plezier dat de Noord-Zuid koepel onze inspanningen op het vlak van deze bilaterale samenwerking ook apprecieert", aldus minister Bourgeois.

Maar het kan inderdaad altijd meer en beter. Zoals aangekondigd in het regeerakkoord en in zijn beleidsnota zal de minister op korte termijn werk maken van een algemeen wettelijk kader voor de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. Bij de voorbereiding hiervan zal hij uiteraard 11.11.11 intensief betrekken.

Net zoals de koepel, zet Bourgeois zijn schouders ook onder de 0,7%-norm: "De Vlaamse regering raakte in 2005, ondanks de precaire budgettaire situatie, niet aan het budget ontwikkelingssamenwerking. Maar we kunnen en moeten de volgende jaren meer doen." De minister zal dit dan ook tijdens de komende begrotingsgesprekken bij zijn collega's aankaarten.

info : Ben Weyts, woordvoerder van
minister Bourgeois - tel. (02) 552 70 08 e-mail: persdienst.bourgeois@vlaanderen.be