Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Korte toespraak van de minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs, bij de 3VO manifestatie Sleutels voor veilig verkeer op 25 mei 2005 in Amsterdam om 17.10 uur.

(Alleen de uitgesproken tekst geldt)

Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor al het werk en de inzet van de 3VO mensen: van beroepskrachten tot de vele vrijwilligers.

Zij doen fantastisch werk, ook vandaag weer.

Het thema van de bijeenkomst vandaag is: `sleutels voor veilig verkeer'.

En ik sta in het programma onder de kop:`Kabinet reageert'.

Dat klinkt mij eerlijk gezegd iets te passief in de oren.

Het kabinet reageert niet alleen, het regeert ook.

En regeren is vooruitzien.

In totaal hebben we voor verkeersveiligheid tot 2010 400 miljoen euro in kas. Daarvan gaat driekwart naar de decentrale overheden.

U weet dat ik verkeersveiligheid een belangrijk onderwerp vind.

Vandaar dat ik nogal wat `sleutels' in handen probeer te krijgen om de verkeersveiligheid te verbeteren:


- Ik wil onze infrastructuur duurzaam veiliger inrichten.


- Ik wil samen met collega Donner blijvend strenge en gecoördineerde handhaving voor problemen als te hoge snelheid en alcohol in het verkeer, want de praktijk bewijst dat dat werkt;


- Ik wil stimuleren dat we slimmere technieken ontwikkelen én toepassen, denk aan ICT producten als de detection around the truck, een soort hoogtechnologische dodehoekspiegel voor vrachtwagens, of de Intelligente Snelheidsbegrenzer ].


- Ik wil zoveel mogelijk kennis delen om te voorkomen dat het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden wordt.


- En vanzelfsprekend blijf ik de vertrouwde en succesvolle campagnes inzetten om het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden zoals BOB en Goochem het Gordeldier.

Met deze brede aanpak lijken we op de goede weg te zijn.

Eind vorige maand heb ik spectaculaire verkeersveiligheidscijfers gepresenteerd voor 2004.

Spectaculair door de grootste daling van verkeersslachtoffers sinds jaren: van bijna 1088 doden in 2003, naar 881 in 2004!

Ik ben daar ontzettend blij mee, maar ik reken me niet rijk.

We onderzoeken nog of deze daling een incident is of dat sprake is van een trend.

Ik hoop uiteraard op het laatste, maar dat weten we eigenlijk pas volgend jaar zeker.

Voorlopig bevestigen we in ieder geval onze status als Europese topper op het gebied van verkeersveiligheid.

Die mooie cijfers hebben we te danken aan de inzet van iedereen, overheden, bedrijven, en vooral óók de maatschappelijke organisaties als 3VO.

Voor verdere winst moeten we vooral ook over de grens kijken.

We kunnen nog veel meer know how uit het buitenland halen en

initiatieven via Europese programma's laten lopen.

En dan heb je een slagvaardig Europa nodig.

U voelt al waar ik heen ga: voor een betere verkeersveiligheid is een stem voor Europa, en dus ook een stem voor de Europese Grondwet een goede zaak. Dat wil ik zo vlak voor 1 juni toch wel gezegd hebben.

Dames en heren, dit waren mijn sleutels die de deur naar veilig verkeer wijd open moeten houden.

De belangrijkste sleutel ligt echter in handen van de weggebruiker zelf.

Die moet zich aan de regels houden: geen alcohol in het verkeer, gordels om, ook achterin, je aan snelheidslimieten houden, enzovoort.

Wat daarnaast heel belangrijk is, is dat mensen zich minder agressief gedragen in het verkeer.

Agressie in het verkeer is een groot probleem.

Weggebruikers ergeren zich zelfs soms meer aan agressieve medeweggebruikers dan aan files.

Dat zegt heel veel over de ernst van het probleem, dat begrijpt u.

Die agressors in het verkeer zijn niet alleen jonge opgefokte aso's of macho's.

Ook bij keurige huisvaders of moeders slaan soms de stoppen door.

Die veranderen soms in notoire bumperklevers of snelheidsduivels in woonwijken: de crèche sluit om zes uur, ik ga die vergadering missen, enzovoorts...

Dat agressieve rijgedrag willen we met wortel en tak uitroeien.

Door strenge handhaving, door campagnes, maar ik werk ook aan een Actieprogramma Aanpak Agressie, een nieuw wapen in strijd tegen agressief weggedrag.

Het programma staat nu nog in de grondverf.

In het najaar wil ik van start gaan met het uitvoeren van het programma.

En dan zullen we tegelijk met een nieuwe mediacampagne weggebruikers nadrukkelijk wijzen op de gevaren van agressief gedrag in het verkeer.

Het belangrijkste doel is om maatregelen tegen agressie beter af te stemmen en een betere samenwerking tussen landelijke en regionale initiatieven te krijgen.

Ook hier geldt dat we het niet alleen willen bedenken, daar hebben we alle partijen bij nodig, ook 3VO...

Dank u wel.