TU Delft > Nieuws & agenda > Agenda > Grondwater

Technische Universiteit Delft

Grondwater
26 april 2005 door M&C

Afscheidsrede van prof.dr.ir. C. van den Akker: "De waarde van grondwater"

25 mei 2005 | 15:00:00
plaats: Aula TU Delft

Prof.dr.ir. C. van den Akker | Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen

De waarde van grondwater
De waarde van water en daarmee ook de waarde van grondwater is een functie van tijd en plaats. Op het ene moment is het grondwater kwantitatief een schaarsteprobleem, bij voorbeeld in relatie tot de verdrogingsproblematiek en enigetijd later is er een wateroverlast probleem. Ook ruimtelijk speelt hetzelfde probleem, sterk samenhangend met de ruimtelijke inrichting aan maaiveld.
Daarbij komt nog dat de ruimte- en tijdschalen die horen bij het grondwatersysteem grote verschillen vertonen met de ruimte- en tijdschalen die gangbaar zijn in het proces van ruimtelijke ordening en inrichting. In de toekomst zal het beheer en de beheersing van het grondwater aangepast moeten worden aan de eisen die gesteld worden vanuit ruimtelijke ordening, maar ook zal het grondwatersysteem ingezet worden ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen.
De ontwikkeling van technologie is daarbij noodzakelijk, teneinde meer sturing op het grondwatersysteem aan te kunnen brengen.