Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie

Persbericht

Persbericht Praktische Verkeersproef 2005

Hillegom,

Op woensdag 25 mei vanaf 8.15 uur - 12.30 uur wordt in Hillegom voor het 17e achtereenvolgend jaar de Praktische Verkeersproef georganiseerd. Deze Verkeersproef wordt gereden door de leerlingen van groep 7 of 8 van de Hillegomse basisscholen en door de leerlingen in de hoogste groep van het bijzonder onderwijs. Dit jaar doen er 225 leerlingen van 8 scholen mee. Alle andere weggebruikers worden hierop attent gemaakt via borden langs de weg.

De Praktische Verkeersproef wordt georganiseerd door de werkgroep van 3VO-afdeling Hillegom, in samenwerking met de politie, de gemeente en de scholen.

Om het allemaal goed te laten verlopen hebben 100 ouders hun medewerking toegezegd.
De hulpouders zullen bij 21 kruispunten kijken of de leerlingen zich veilig gedragen in het verkeer en of de leerlingen zich houden aan de verkeersregels. Ook bij andere taken zullen hulpouders ingezet worden: o.a. bij het uitdelen van de rugnummers, bij de fietscontrole en bij de start.

Voordat de leerlingen aan de Praktische Verkeersproef mee mogen doen worden de fietsen door de politie gekeurd. Er mag alleen gestart worden op een veilige goedgekeurde fiets, die voldoet aan de wettelijke eisen.
Voor de mei-vakantie zijn de fietsen op de scholen gecontroleerd. Dit is uitgevoerd door leerlingen van het Fioretti College afdeling "St. Paulus" te Hillegom, onder leiding de heer Van Fulpen, leraar voertuigtechniek. De leerlingen die meedoen aan de Verkeersproef hebben dus ruimschoots de tijd gehad om hun fiets in orde te maken.

Als de fiets door de politie goedgekeurd is ontvangt de leerling een OKé sticker en een hesje met een nummer aan de voor- en achterkant. Dan mag er gestart worden met een tussentijd van 50 seconden. Er mag alleen op een goedgekeurde fiets gereden worden. Voor noodgevallen is er een leenfiets beschikbaar gesteld, zodat de leerling toch met de proef mee kan doen.

Er wordt gestart vanaf het "het Jeugdhuis", Mgr. Van Leeuwenlaan te Hillegom.
De route gaat langs scholen, sportaccommodaties, het winkelcentrum en naar die plaatsen waar de leerlingen zelfstandig en veilig naar toe moeten kunnen fietsen. Ruim van te voren krijgen de leerlingen de routebeschrijving mee naar huis. Ook zijn er kleine witte pijlen op het wegdek gemaakt. Voor het overige verkeer zijn er attentieborden geplaatst. Er zijn geen extra verkeersborden geplaatst.

Op de Weerlaan bij de oversteek naar Tongelaer (wijk Treslong) zullen verkeersregelaars de leerlingen begeleiden bij het oversteken. De leerlingen moeten dan als voetganger, dus met de fiets aan de hand, oversteken.
Ook zal er een lid van de EHBO de route rijden die, naar we hopen, geen verzorgingswerk zal hebben. Met een verkeersveilige inzet van alle weggebruikers zal dat zeker lukken.

Met vriendelijke groet,
mede namens de werkgroep 3VO-Hillegom,

Rita Verschoor
Tel: 0252 - 529562


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Mevr. Rita Verschoor
3VO-afdeling Hillegom
Bestuurslid
heerverschoor@xs4all.nl
0252529562