Provincie Gelderland

|                      |Nr.  |2005-380    |
|                      |Arnhem|4 mei 2005   |
|                      |,   |        |
OOK DIT JAAR WEER VERRASSENDE ONTWERPEN BIJ PRIJSVRAAG MEERVOUDIG RUIMTEGEBRUIK

De derde editie van de Gelderse Prijsvraag Meervoudig Ruimtegebruik heeft weer een aantal verrassende ideeën opgeleverd. Van een ondergrondse fietsenstalling tot drijvende wijken, van recreatiezones op bedrijventerreinen tot een hotel in de vorm van een boom. Studenten aan HBO en wetenschappelijk onderwijs hadden tot 1 mei de tijd om ideeën voor meervoudig ruimtegebruik aan de provincie voor te leggen. Studenten uit Nederland, maar ook uit Duitsland en Polen, zijn op de uitdaging ingegaan om met maquettes, computersimulaties of ontwerpschetsen mee te dingen naar de hoofdprijs van E 2.000,-. De jury, met onder andere gedeputeerde Theo Peters en architect/stedenbouwkundige Ashok Bhalotra, buigt zich deze maand over de inzendingen. Aandacht voor Meervoudig Ruimtegebruik

De provincie Gelderland wil met het organiseren van de prijsvraag de aandacht vestigen op meervoudig ruimtegebruik. Meervoudig ruimtegebruik is het meerdere malen benutten van de ruimte door middel van ondergronds bouwen, hoger bouwen en het multifunctioneel gebruik van dezelfde ruimte. Opvallend was dat er ook dit jaar veel aandacht was voor specifiek Gelderse situaties. Onder andere de aanleg van parkeergarage én park op het Keizer Traianusplein in Nijmegen, de bouw van een woonwijk op de Stadsblokken in Arnhem en het gebruiken van de geluidsschermen langs de Betuweroute voor bijvoorbeeld reclame en energieopwekking.

Jurering en bekendmaking prijswinnaar

Op 18 mei vindt de jurering van de prijsvraag Meervoudig Ruimtegebruik 2005 plaats. Na afloop van het juryberaad worden rond 15.00 uur de genomineerden bekend gemaakt. Tijdens de lunchpauze van de vergadering van Provinciale Staten op 25 mei maakt gedeputeerde Theo Peters de winnaar bekend.