Partij van de Arbeid


woensdag 25 mei 2005

20:00 - 22:00


Geuzenveld/Slotermeer : Bestuursvergadering


Agenda onder voorbehoud van aanvullingen en wijzigingen


1. Opening

2. Ingekomen stukken / vaststellen agenda

3. Voorbereiding ROS / Acties

4. Voorbereiding 2006

5. Overige Bestuurszaken

6. Fractienieuws

7. Sluiting


Waar: N.n.b.

Info: Richard Hoomans