Gemeente Amersfoort

Persbericht

Afdeling Communicatie

nummer: 162

datum: 24 mei 2005

Nieuwe coffeeshop aan Amersfoortsestraat

In het souterrain van restaurant Tirol (voorheen café-restaurant Struik) aan de Amersfoortsestraat 12 komt waarschijnlijk een coffeeshop. De gemeente heeft een aanvraag voor vestiging van de shop positief beoordeeld. De plek nabij het kruispunt Hoevelaken voldoet aan de aangescherpte vestigingscriteria. Ook een toetsing aan het bestemmingsplan Vinkenhoef leverde geen beletselen op.

Op het pand aan de Amersfoortsestraat zit al een horecabestemming. De exploitatievergunning voor een alcoholvrij horecabedrijf en het besluit van de burgemeester om onder strenge voorwaarden medewerking te verlenen aan de verkoop van softdrugs aan meerderjarigen worden op 25 mei gepubliceerd in de Stadsberichten. Belanghebbenden, zoals omwonenden, kunnen bezwaar maken tegen de coffeeshop door het indienen van zienswijzen.

Zes coffeeshops

Met de komst van de coffeeshop komt het aantal coffeeshops in Amersfoort weer op zes. In Amersfoort zijn maximaal negen van dergelijke bedrijven toegestaan. Eerder dit jaar viel voor vier coffeeshops (Take-a-Break, Differenzo, Relax en De Schommel) het doek: zij moesten de verkoop van softdrugs staken, omdat zij op hun toenmalige locatie overlast veroorzaakten. In verband met de overlastproblematiek stelde de gemeenteraad eind 2002 bij de actualisatie van het coffeeshopbeleid nieuwe, scherpere vestigingscriteria voor coffeeshops vast. Nieuwe coffeeshops mogen zich niet vestigen in een specifieke woonstraat, niet binnen een afstand van 250 meter van een school voor voortgezet onderwijs, niet in het horeca-concentratiegebied en niet in het kernwinkelgebied of een winkelcentrum met voetgangerspromenade dan wel belangrijke aanloopstraat daar naartoe. Ook is een voorkeur uitgesproken voor vestiging langs de randen van de stad.