Gemeente Heerhugowaard


Referendum Europese grondwet

Burgemeester Han ter Heegde en wethouder Robbert Jan Piet roepen alle stemgerechtigden in Heerhugowaard op om te gaan stemmen op 1 juni.

Logo referendum

Woensdag 1 juni vindt in Nederland het referendum over de Europese grondwet plaats.

De Europese Unie (EU) bestaat op dit moment uit 25 lidstaten met samen meer dan 450 miljoen inwoners. De grondwet moet er onder andere voor zorgen dat Europa beter bestuurbaar wordt. De Europese grondwet vervangt niet de Nederlandse grondwet en de landen houden ook hun nationale identiteit.

De vraagstelling voor het referendum luidt: bent u voor of tegen instemming door Nederland met het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa? Het referendum wordt op initiatief van het parlement gehouden en is raadplegend.

Stembureaus
Heerhugowaard is verdeeld in 23 stemdistricten. Elk district heeft een stembureau. Op de oproepkaarten staat vermeld bij welk stembureau u uw stem kunt uitbrengen. Op de dag van de volksraadpleging zijn de stembureaus open van 7.30 tot 21 uur.

In de meeste gevallen betreft dit dezelfde locatie als de laatstgehouden verkiezing voor het Europees Parlement, maar er zijn enkele wijzigingen. Er zijn twee nieuwe stembureaus, in basisschool Atalanta aan de Zonnegloren 1 en in de sporthal in Heerhugowaard-Zuid. De locatie van stembureau 10 is gewijzigd. Dit was verzorgingshuis Ter Kimme en wordt woonzorgcentrum Arboretum. De ingang is aan de Kastanjelaan. De ingang van het stembureau in basisschool De Zevensprong is te vinden aan de Pieter Soutermanlaan. Het stembureau in basisschool De Kameleon wordt gevestigd in één van de leslokalen en niet in de gymzaal zoals voorheen. Dit wordt bewegwijzerd.

Meer informatie
In de centrale hal van het gemeentehuis en bij het Informatiecentrum kan een brochure en de Grondwetkrant worden opgehaald met meer informatie over de achtergronden en de werking van het referendum. Meer informatie is te vinden op www.referendumcommissie.nl.

25-5-2005

naar boven