Gemeente Eindhoven

Eindhoven Actueel

Eindhoven, 25 mei 2005

Bouwvergunningen, aanvragen
Bouwvergunningen, beslissingen
Openbare vergaderingen
Instelling reclameregels
Belastingen
Verkeersbesluiten
Wet bodembescherming
Bestemmingsplannen
Kapvergunningen
Algemeen

Bouwvergunningen, aanvragen

Te verlenen vrijstellingen
Van 26 mei tot en met 22 juni 2005 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij de plannen tot het: verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan voor het wijzigen gebruik van studiekamer in kantoor, Mainelaan 87 (05/0398). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 11, lid 11.3, sub a van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Achtse Barrier 1996.
verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan voor het wijzigen gebruik religieuze ruimte in dansschool, Willem Rosestraat 2a (05/0499).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 12, lid 12.4.3 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Mensfort-Rapenland 1996.
Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid tegen deze voornemens schriftelijk zijn/haar zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.
plaatsen van een terrasoverkapping, Grastapijt 1 (05/0603); uitbreiden van een woning d.m.v. een aanbouw, Engelsbergenstraat 54 (05/0593);
legaliseren van bestaande bebouwing, Urkhovenseweg 175 (04/0224); wijzigen bouwvergunning voor het uitbreiden van een horecapand, Sint Jorislaan 80 (97/0501);
verbouwen en uitbreiden van een woning d.m.v. een erker, Mortierlaan 169 (05/0578).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande aanvragen om bouw- en sloopvergunning zijn ingediend:

Ingekomen aanvragen lichte bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 05/0329 Lisieuxhof 4, uitbreiden van een woning 10.05.2005 05/0705 Kraanven 26, uitbreiden van een woning d.m.v. een aanbouw achtergevel 10.05.2005
05/0704 Schultinghstraat 40, uitbreiden van een woning 10.05.2005 04/1032 Tenierslaan 2, wijzigen bouwvergunning voor het plaatsen van een antenne-installatie t.b.v. mobiele telefonie 09.05.2005 04/0475 Kievitlaan 23, gedeeltelijk vernieuwen/vervangen van goten, regenpijpen, plat dak, raam en kozijn 11.05.2005 05/0686 Beukenlaan 2a, tijdelijk plaatsen van twee fotos (spandoekframe) aan beide zijden van de leidingbrug voor maximaal 5 jaar 11.05.2005
05/0714 Helmerslaan 21, vernieuwen van kozijnen 11.05.2005 05/0709 Tongelresestraat 437, vernieuwen van kozijnen 11.05.2005 05/0712 Glaslaan 2, tijdelijk verplaatsen van een hekwerk voor maximaal 4 jaar 11.05.2005
05/0716 Duistervoorde 2, plaatsen van een terrasoverkapping 11.05.2005 05/0721 Narbonnehof 14, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 12.05.2005
05/0719 Perzikstraat 16, uitbreiden van een woning d.m.v. een aanbouw 12.05.2005
05/0727 Graham Greenelaan 15, uitbreiden van een woning 12.05.2005 05/0726 Zandhaai 74, uitbreiden van een woning 12.05.2005 05/0725 Maaseikstraat 16, uitbreiden van een woning 12.05.2005 05/0724 Maaseikstraat 18, uitbreiden van een woning 12.05.2005 05/0723 Maaseikstraat 22, uitbreiden van een woning 12.05.2005 05/0327 Maaseikstraat 20, uitbreiden van een woning 12.05.2005 05/0718 Laagstraat 390, uitbreiden van een woning 12.05.2005 05/0729 De Vriesstraat 55, bouwen van een berging/garage 13.05.2005 05/0735 Namenlaan 50, plaatsen van een overkapping 17.05.2005 05/0734 Koenraadlaan 53, plaatsen van een overkapping 17.05.2005 05/0733 Fazantlaan 19, plaatsen van een tuinhuisje 17.05.2005 05/0730 Rijssellaan 45, bouwen van een overkapping 17.05.2005
Ingekomen aanvragen reguliere bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 05/0627 Generaal Marshallweg 41, plaatsen (legalisatie) van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 10.05.2005
04/1103 Michelangelolaan 2, wijzigen bouwvergunning m.b.t. het plaatsen van twee energiestations 10.05.2005
03/0927 Meerhoven, deelplan 18 Grasrijk (ongenummerd), wijzigen bouwvergunning voor het bouwen van 64 woningen m.b.t. het uitbreiding van woningtype b (21 stuks) 10.05.2005
04/1547 Woenselse Markt 45, plaatsen van een reclamebord op bestaande luifel 11.05.2005
05/0710 Boschdijk 1006, renoveren wieken van de molen 11.05.2005 05/0711 Eksterlaan 15, uitbreiden van een woning met berging en hobbykamer 11.05.2005
04/1643 Oude Sultan 4, uitbreiden van een woning 13.05.2005 05/0717 Hurksestraat 10, plaatsen van lichtreclame 12.05.2005 05/0732 Winkelcentrum Woensel (ongenummerd), plaatsen van reclame-uitingen 17.05.2005
04/0926 Van Hogendorplaan 17, bouwen van een woning 17.05.2005 03/0201 Wijngaardplein (ongenummerd), vernieuwen detailhandel t.b.v. supermarkt en woningen 17.05.2005

Ingekomen aanvragen reguliere bouwvergunning eerste fase Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 05/0706 Malagijsweg 43, uitbreiden van een woning 11.05.2005 05/0731 Felix Timmermanslaan 7, bouwen van een woning 17.05.2005
Ingekomen sloopaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL05/0062 Tongelresestraat 1b, slopen van een werkplaats/opslagruimte 11.05.2005

De ingekomen aanvragen om bouw- en sloopvergunning zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Bouwvergunningen, beslissingen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Verleende lichte bouwvergunningen
Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending 05/0280 Ministerlaan 43, uitbreiden van een woning 11.05.2005 05/0574 Poirterslaan 44, verbouwen van een woning 11.05.2005 05/0144 Languedoclaan 47, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 11.05.2005
04/1343 Haagbeemd 3, plaatsen van raam in hobbyruimte 11.05.2005 05/0488 1e Wilakkersstraat-2e Wilakkersstraat-Burghplein-Sint Odulphusstraat-Sint Leonardusstraat (ongenummerd), plaatsen van lichtmasten met armaturen t.b.v. openbare verlichting 11.05.2005 05/0486 Henriëttestraat-Knotwilghof (ongenummerd), plaatsen van lichtmasten met armaturen t.b.v. openbare verlichting 11.05.2005 05/0487 Reigerlaan-Pelikaanlaan (ongenummerd), plaatsen van lichtmasten met armaturen t.b.v. openbare verlichting 11.05.2005 04/1512 Falstaff 7, bouwen van een berging 12.05.2005 05/0527 Seinelaan 79, verbouwen en uitbreiden van een woning 12.05.2005
05/0564 Tetrodestraat 48, uitbreiden van een woning 12.05.2005 05/0577 Dieppelaan 27, bouwen van een serre en uitbreiden van een garage 12.05.2005
05/0232 De Koppele 148, uitbreiden van een woning 12.05.2005 05/0116 Aalsterweg 258, uitbreiden van een woning 12.05.2005 05/0552 Reiskameraad 36, bouwen van een garage 13.05.2005 04/1583 Bourgognelaan 80, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.05.2005
04/1204 Graslook 15, plaatsen van een erfafscheiding 13.05.2005 04/1576 Briljant 11, uitbreiden van een woning en bouwen van een tuinhuis met volière en pergola 13.05.2005
04/1652 Otello 1, uitbreiden van een woning 13.05.2005 05/0248 Leeuweriklaan 9, plaatsen van een erfafscheiding en berging 17.05.2005
05/0006 Zandschuit 61, creëren van een dakterras 18.05.2005 05/0005 Zandschuit 59, creëren van een dakterras 18.05.2005
Verleende reguliere bouwvergunningen
Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending 05/0275 Flight-Forum 1550, vernieuwen van hekwerk aan de zuid-westzijde Vliegbasis Eindhoven 11.05.2005
04/1174 Dirk Boutslaan 20, verbouwen van een bedrijfspand 11.05.2005 05/0302 Winkelcentrum Woensel 352, vestigen kapperszaak 11.05.2005 04/0031 Stratumseind 87, vernieuwen en uitbreiden van een horecapand 12.05.2005
05/0468 Catharinaplein 37, verbouwen van een restaurant 13.05.2005 04/1387 Condensatorstraat 2, uitbreiden van een woning 13.05.2005 05/0424 Luchthavenweg 57, plaatsen van een lichtreclame 13.05.2005 03/1586 Chopinlaan 80, wijzigen bouwvergunning m.b.t. het uitbreiden van een woning 13.05.2005
04/1481 Daalakkersweg 26, tijdelijk bouwen van een nissenhut voor maximaal 5 jaar 13.05.2005
05/0337 Oude Muschbergweg 1c, renoveren van een (woon)boerderij 13.05.2005
05/0616 Boschdijktunnel 43, verbouwen van de westgevel Piazza winkelcentrum t.b.v. geldautomaat 17.05.2005
05/0387 Kanaaldijk-Noord 23, plaatsen van lichtreclame 18.05.2005

Verleende reguliere bouwvergunningen eerste fase Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending 04/1028 hoek Schootsestraat/Vlierstraat (ongenummerd), bouwen van twee woongebouwen met maximaal dertig eenheden 11.05.2005 05/0024 Musschenbroekstraat 24, uitbreiden van een woning op eerste verdieping t.b.v. badkamer 13.05.2005
03/1551 Michelangelolaan 2, bouwen van een parkeergarage 18.05.2005

Verleende reguliere bouwvergunning tweede fase
Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending 04/1709 Schalmstraat 21, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.05.2005

Van rechtswege verleende reguliere bouwvergunningen Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending 05/0071 Willem van Kesselstraat (ongenummerd), plaatsen van twee hekwerken en kooidoelen met basketbalopbouw 11.05.2005 04/1334 Meerhoven aan de Grasleeuwerik/Grassijsje (ongenummerd), verbouwen van een woning 12.05.2005

Van rechtswege verleende reguliere bouwvergunning tweede fase Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending 03/1349 Gestelsestraat 42, verbouwen en uitbreiden van een winkel in winkel/magazijn en het bouwen van acht garageboxen 12.05.2005
Geweigerde lichte bouwvergunningen
Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending 05/0500 Vesaliuslaan 22, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 11.05.2005

Geweigerde reguliere bouwvergunning
Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending 05/0051 Verwerstraat 106, uitbreiden van een winkelpand 11.05.2005 05/0235 Keizer Karel V Singel 57, plaatsen van lichtreclame 17.05.2005 05/0179 Leest 1, verbouwen en uitbreiden van een woning d.m.v. het opbouwen van een extra verdieping 18.05.2005

Geen lichte bouwvergunningen
Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending 05/0678 Generaal Van Voorst tot Voorstlaan 22, verbouwen en uitbreiden van een woning d.m.v. een dakopbouw 11.05.2005
05/0679 Generaal Van Voorst tot Voorstlaan 16, verbouwen en uitbreiden van een woning d.m.v. een dakopbouw 11.05.2005
05/0117 Generaal Van Voorst tot Voorstlaan 14, plaatsen van een dakopbouw 11.05.2005
05/0681 Ruusbroeclaan 29, verbouwen en uitbreiden van een woning 13.05.2005
05/0692 Avignonlaan 9b, bouwen van een garage 17.05.2005

Vergunningsvrij
Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending 05/0654 1e Wilakkersstraat 30, plaatsen van een erfafscheiding 11.05.2005

Niet in behandeling genomen aanvraag lichte bouwvergunning Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending 05/0517 Kerstroosplein 15, verbouwen van een woning op eerste verdieping 17.05.2005

Niet in behandeling genomen aanvragen reguliere bouwvergunning Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending 05/0484 Vrijstraat 25-27, verbouwen van drie verdiepingen 11.05.2005

Verdagen bouwaanvraag
Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending 04/1715 Leenderweg 100-106, verbouwen appartementencomplex met horecagebruik tot appartementencomplex 17.05.2005
Verleende vrijstellingen
Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending 04/0926 Van Hogendorplaan 17, verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan voor het bouwen van een woning 11.05.2005 04/1626 De Wielen 6, verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan voor het wijzigen gebruik en uitbreiden van een onderwijsgebouw/horecagebouw 12.05.2005
04/1560 Breitnerstraat 9, verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan voor het wijzigen gebruik opslag in autoschadeherstel en detailhandel 12.05.2005
05/0339 Beukenlaan 10001 t/m 10171, verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan voor het wijzigen gebruik industrie in bijeenkomstruimte c.q. evenementsruimte 12.05.2005 05/0342 Beukenlaan 10001 t/m 10171, verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan voor het wijzigen gebruik industrie in kantoorruimte 18.05.2005
04/1681 Stratumseind/Smalle Haven (ongenummerd), verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan voor het bouwen van hoekbebouwing t College/Stratumseind 18.05.2005

Geweigerde vrijstellingen
Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending 05/0001 Europalaan 148a, verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan voor in- en verkoop van autos 12.05.2005 05/0371 Hoogstraat 308 en Laagstraat 285, verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan voor het wijzigen gebruik woning in kantoor voor software-ontwikkeling 17.05.2005

Ontheffing algemene leefmilieuverordening Eindhoven 2003 vrijstelling verleend
Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending 05/0145 P Czn Hooftlaan 2, verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan voor het wijzigen gebruik bank-/kantoorgebouw in tandartspraktijk 13.05.2005

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending SL05/0048 Reigerlaan, Pelikaanlaan (ongenummerd), vervangen van openbare verlichtingsinstallatie 13.05.2005
SL05/0049 Sint Odulphusstraat (gedeeltelijk), Sint Leonardusstraat (gedeeltelijk), Burghplein, 1e Wilakkersstraat, 2e Wilakkersstraat (ongenummerd), vervangen van openbare verlichtingsinstallatie 13.05.2005

Geweigerde sloopvergunning
Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending SL05/0047 Henriëttestraat, Knotwilghof (ongenummerd), vervangen van openbare verlichtingsinstallatie 18.05.2005

Niet in behandeling genomen sloopaanvragen
Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending SL05/0045 Kasteellaan 24 en 26, slopen van twee woonwagens en aanbouw 17.05.2005
SL05/0042 Heezerweg 48, slopen van een café met bovenwoning 17.05.2005
De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene wiens belang rechtstreeks bij de beslissing is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift, onder vermelding van het zaaknummer, dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken en Integrale Veiligheid. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te s Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen


---

Openbare vergaderingen

De welstandscommissie komt op onderstaande data bijeen voor een openbare, voor publiek toegankelijke vergadering: 1 juni, 6 juli en 10 augustus 2005.
Het openbare gedeelte begint om 13.30 uur en eindigt uiterlijk om 15.30 uur.

De monumentencommissie komt op onderstaande data bijeen voor een openbare, voor publiek toegankelijke vergadering: 9 juni, 7 juli en 11 augustus 2005.
Het openbare gedeelte begint om 10.00 uur en eindigt uiterlijk om 12.00 uur.

Beide vergaderingen vinden plaats in het gebouw van de Technische Diensten.


---

Instelling reclameregels

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat zij op 21 maart 2005 heeft besloten op grond van artikel 4.7.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven reclameregels voor het gebied Smalle Haven vast te stellen. Het betreft het aanbrengen van handelsreclame aan onroerende zaken in dit gebied. Dit besluit is reeds opgenomen in het Gemeenteblad van Eindhoven (2005, nummer 23) en treedt direct na bekendmaking in werking. Het besluit ligt voor iedereen gedurende vier weken kosteloos ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, voor adres en openingstijden zie colofon.


---

Belastingen

Op 3 mei 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het hoofd van de afdeling Belastingen van de dienst Algemene en Publiekszaken aan te wijzen als de gemeente-ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, artikel 1 van de Wet waardering onroerende zaken en artikel 232, eerste lid, van de Gemeentewet en als gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet.
Het besluit, dat in het Gemeenteblad zal worden gepubliceerd, ligt voor iedereen kosteloos ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.

Tevens heeft het hoofd van de afdeling Belastingen van de dienst Algemene en Publiekszaken op 3 mei 2005 besloten bezoldigde en onbezoldigde ambtenaren te mandateren om namens hem belastingen te heffen en eveneens namens hem de invordering in eerste aanleg plaats te doen vinden. Het besluit ligt voor iedereen kosteloos ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, voor adres en openingstijden zie colofon.


---

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen.

Gehandicaptenparkeerplaatsen
De realisatie van een gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van: M.A. Felten-van den Eerenbeemd in de Annastraat ter hoogte van huisnummer 11.
De bovenstaande maatregel is aangeduid op tekening nummer 2005-28. C.P. Stoppelenburg in de Heuvelakker ter hoogte van huisnummer 125. De bovenstaande maatregel is aangeduid op tekening nummer 2005-29. F.T.L. Domburg in de Boschdijk ter hoogte van huisnummer 580. De bovenstaande maatregel is aangeduid op tekening nummer 2005-30. M.W. Janssen in de Pretoriastraat ter hoogte van huisnummer 21. De bovenstaande maatregel is aangeduid op tekening nummer 2005-31. G.J. Casemier in de Cavallilaan ter hoogte van huisnummer 36. De bovenstaande maatregel is aangeduid op tekening nummer 2005-32. Zoë van Baalen in de Permekestraat ter hoogte van huisnummer 54. De bovenstaande maatregel is aangeduid op tekening nummer 2005-33. M.J.F.H. Roosen in de Zandvis ter hoogte van huisnummer 122. De bovenstaande maatregel is aangeduid op tekening nummer 2005-34. M. Peters, Thaliastraat 53, aanleg locatie Euterpestraat ter hoogte van zij-uitgang wooncomplex.
De bovenstaande maatregel is aangeduid op tekening nummer 2005-35. D.A. Douma in de Schaapsloopven ter hoogte van huisnummer 11. De bovenstaande maatregel is aangeduid op tekening nummer 2005-36. H.B.W.C.N. Aerdts-van Aggel in de Maurits Lijnslagerstraat ter hoogte van huisnummer 150.
De bovenstaande maatregel is aangeduid op tekening nummer 2005-37.

Diverse maatregelen
Het instellen van een parkeerverbod op het gedeelte van de Princessenlaan tussen de Isabellastraat en de Hessen Kasselstraat middels het plaatsen van de borden E01.
De maatregel is weergegeven op tekening ak823.dgn. Het instellen van een verbod voor fietsers en brommers bij de ingang van het winkelcentrum op het Kastelenplein.
Deze maatregel wordt aangegeven door de plaatsing van twee borden E03 model bord dat toegepast wordt inclusief onderbord 0402, zoals aangegeven is op tekening 1134/ak457.dgn.
Het instellen van eenrichtingsverkeer in de Baarsstraat. Deze maatregel wordt aangegeven door de plaatsing van een bord model C02 met onderbord 0103 en een bord model C03 met onderbord 0103, zoals aangegeven op tekening 1134/ak836.dgn.
Het instellen van een parkeerverbod op het gedeelte van de Klencke tussen de Oldengaarde en de eerste lichtmast, middels het plaatsen van het bord E01 inclusief het onderbord 0401.
De maatregel is weergegeven op tekening kp0020.dgn. Het instellen van eenrichtingsverkeer in de Mozartlaan, Verdistraat en Rossinilaan.
Deze maatregel wordt aangegeven door de plaatsing van drie borden model C02 en drie borden model C03, zoals aangegeven op tekening kp0028.dgn.

De besluiten en de bijbehorende tekeningen liggen van 25 mei tot en met 6 juli 2005 ter inzage op kamer A.005
(gehandicaptenparkeerplaatsen) resp. de vierde etage (diverse maatregelen) in het gebouw van de Technische Diensten en op het Stadsdeelkantoor Gestel (2005-32 en de vijf besluiten vermeld onder diverse maatregelen), Stratum (2005-33 en 2005-36), Strijp (2005-28 en 2005-34), Tongelre (2005-31), Woensel-Noord (2005-29, 2005-30 en 2005-37) resp. Woensel-Zuid (2005-35), voor adressen en openingstijden zie colofon.

Procedure
Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen deze besluiten schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
de naam en het adres van indiener,
de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar.
Het bezwaar schorst niet de werking van de besluiten. Wel kan binnen dezelfde termijn om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te voldoen aan dezelfde eisen die gelden voor een bezwaarschrift.


---

Wet bodembescherming

Beschikking ingevolge de artikelen 29, 37, 39 en 40 Wbb Burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven hebben op 14 december 2004 van Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant meldingen ontvangen ingevolge artikel 28, lid 1 Wbb, van het voornemen de bodem te saneren op de locaties Randweg Eindhoven West, A2 (Knooppunt De Hogt), Randweg Eindhoven Zuid, A2-A67 (Gestelsestraat), Randweg Eindhoven Zuid, A2-A67 (Professor Holstlaan), Randweg Eindhoven Zuid, A2-A67 (Toerit Aalsterweg) respectievelijk Randweg Eindhoven Zuid-West, A2-A67 (Waterschapsterrein) te Eindhoven. Conform artikel 2, lid 1 van de Verordening bodemsanering Eindhoven 2003 is op de voorbereiding van de beschikkingen titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. De meldingen zijn gepubliceerd in Groot Eindhoven van 29 december 2004.
Burgemeester en wethouders hebben op 25 mei 2005 voor wat betreft de locaties Randweg West, A2 (Knooppunt De Hogt), Randweg Zuid, A2-A67 (Gestelsestraat) en Randweg Zuid, A2-A67 (Professor Holstlaan) vastgesteld:
dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; dat er geen sprake is van urgentie om het geval van bodemverontreiniging te saneren;
dat zij, onder voorwaarden, instemmen met het saneringsplan; dat wijzigingen van het beoogde gebruik van de bodem aan hen gemeld dienen te worden.
Daarnaast hebben burgemeester en wethouders op 25 mei 2005 voor wat betreft de locatie Randweg Zuid, A2-A67 (Toerit Aalsterweg) vastgesteld:
dat er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Tevens hebben burgemeester en wethouders op 25 mei 2005 voor wat betreft de locatie Randweg Zuid-West, A2-A67 (Waterschapsterrein) besloten:
het nader onderzoek van het betrokken gedeelte goed te keuren en vast te stellen dat het betrokken gedeelte deel uitmaakt van een geval van ernstige verontreiniging;
dat zij toestemming verlenen om een gedeelte van het geval te saneren; dat het een deelsanering betreft waarbij er geen urgentie kan worden vastgesteld;
dat zij, onder voorwaarden, instemmen met het saneringsplan; dat wijzigingen van het beoogde gebruik van de bodem aan hen gemeld dienen te worden.
Aanvragen, beschikkingen en bijbehorende stukken liggen vanaf 25 mei 2005 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, voor adres en openingstijden zie colofon. Binnen zes weken na publicatie van deze advertentie kunnen belanghebbenden tegen de besluiten op grond van artikel 87 Wbb, juncto artikel 20.1 Wet milieubeheer, juncto artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb), een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener,
de dagtekening,
de gronden van het bezwaar.
Degene die gebruik maakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen, kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage, om een voorlopige voorziening verzoeken indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.


---

Bestemmingsplannen

Inspraak
Het gemeentebestuur bereidt momenteel het Masterplan Bloemenbuurt-Zuid voor. Dit masterplan voorziet in de integrale wijkvernieuwing van de Bloemenbuurt-Zuid. De vernieuwing betreft de fysieke en sociale vernieuwing van Bloemenbuurt-Zuid en de opwaardering van het voorzieningenniveau van het Gerardusplein en omgeving. Het masterplan is in nauwe samenwerking met huurders, particuliere eigenaren en woningstichting Domein tot stand gekomen. Voordat het masterplan ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden, is er een mogelijkheid voor inspraak. Voor de nieuwbouw in Bloemenbuurt-Zuid moet tevens het bestemmingsplan herzien worden. Ten behoeve van deze wijziging van het bestemmingsplan dient eveneens inspraak georganiseerd te worden. Het masterplan is zodanig gedetailleerd uitgewerkt, dat het voor burgers duidelijkheid geeft over de voorgenomen ruimtelijke ingreep. Daarom is ervoor gekozen om de inspraak voor het bestemmingsplan te combineren met de inspraak voor het masterplan.

Inspraakavond
De plannen worden ook mondeling toegelicht en eenieder wordt in de gelegenheid gesteld zijn mening hierover te geven. Daartoe wordt een inspraakavond gehouden op maandag 30 mei a.s. in basisschool De Talisman, Seringenstraat 8. Aanvang is 19.30 uur.

Ter inzage
Van donderdag 26 mei tot en met woensdag 22 juni 2005 ligt op werkdagen tijdens openingsuren voor eenieder ter inzage in het kader van de inspraak voor zowel het voorontwerp bestemmingsplan als het masterplan, het Masterplan Bloemenbuurt-Zuid.
De stukken liggen ter visie in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, bij de sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten (4e etage) en in het Stadsdeelkantoor Stratum, voor adressen en openingstijden zie colofon.
Ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen kunnen tot en met 22 juni 2005 schriftelijk hun mening kenbaar maken bij de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven. Indien u mondeling uw mening wilt kenbaar maken, kunt u telefonisch contact opnemen via nummer (040) 238 62 91 met behandelend ambtenaar, mevrouw L. de Regt, voor een afspraak. Ontvangen meningen zullen worden betrokken bij de advisering aan het college van burgemeester en wethouders.


---

Kapvergunningen

De directeur van de dienst Algemene en Publiekszaken maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen een vergunning is verleend:

Stadsdeel Stratum
Twee bomen, Giraffestraat 27 i.v.m. risico voor schade aan eigendommen.
Verzenddatum vergunning: 17 mei 2005.
Een boom, Petrus Dondersstraat 79: de boom is te groot in verhouding tot de tuin, i.v.m. lichtreductie en risico voor schade aan eigendommen;
een boom, Burghplein 15: de boom is te groot in verhouding tot de tuin en i.v.m. risico voor schade aan eigendommen.
Verzenddatum vergunningen: 19 mei 2005.

Stadsdeel Tongelre
Een boom, Keucheniushof 15 i.v.m. overlast voor bewoners en omwonenden en lichtreductie.
Verzenddatum vergunning: 17 mei 2005.

Stadsdeel Woensel-Noord
Drie bomen, palladiostraat 61 i.v.m. risico voor schade aan eigendommen;
drie bomen, Kosmoslaan 29 i.v.m. te realiseren bebouwing; drie bomen, Seinelaan 79 i.v.m. te realiseren bebouwing. Verzenddatum vergunningen: 17 mei 2005.

De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende zes weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, voor adres en openingstijden zie colofon.
Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de dag volgend op de verzenddatum van de betreffende vergunning, een gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.


---

Colofon

Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.

De openbare notas, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-17.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.
De dienst Algemene en Publiekszaken bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur. De diverse sectoren van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer zijn gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-16.00 uur.
De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.
De openingstijden van de Stadsdeelkantoren Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre, Woensel-Noord en Woensel-Zuid zijn op maandag van 14.00-17.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek mogelijk op afspraak: telefonisch zijn zij bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. Stadsdeelkantoor Centrum is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur en is telefonisch bereikbaar van 9.00-17.00 uur. Het postadres van alle Stadsdeelkantoren is Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.
Het Stadsdeelkantoor Centrum is gevestigd in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10.
Het Stadsdeelkantoor Gestel is gevestigd aan het Kastelenplein 168a. Het Stadsdeelkantoor Stratum is gevestigd aan de Piuslaan 74a. Het Stadsdeelkantoor Strijp is gevestigd aan het Sint Trudoplein 6. Het Stadsdeelkantoor Tongelre is gevestigd aan de Insulindelaan 111. Het Stadsdeelkantoor Woensel-Noord is gevestigd aan de Ouverture 85. Het Stadsdeelkantoor Woensel-Zuid is gevestigd aan de Kronehoefstraat 19 (ingang: Van Brakelstraat 2).

De vergunningen en andere zaken, met betrekking tot de hierboven genoemde stadsdelen, liggen ter inzage c.q. na afspraak ter inzage (bouwvergunningen) gedurende de in de tekst vermelde termijn in het betreffende Stadsdeelkantoor.
Het Informatiecentrum Meerhoven is gevestigd aan Zandkasteel 43. U bent er welkom van dinsdag t/m vrijdag van 14.00-18.00 uur, zaterdag en zondag van 12.00-16.00 uur.

Telefoonnummers:
Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25 Voor vragen en meldingen over het onderhoud, de veiligheid en leefbaarheid van de stadsdelen 238 60 00
Informatiebalie sector Bouw- en Woningtoezicht 238 64 46 Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 49 90 Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00
Informatiecentrum Meerhoven, algemene informatie 234 80 40


---

Eindhoven, 25 mei 2005