Time : 8:29:49 AM
Date : Wednesday, May 25, 2005
Sender Name: SETCa-BBTK

ANPCB: AKKOORD VOOR 350.000 BEDIENDEN

De BBTK verheugt zich erover dat nu ook LBC en CNE het sectorakkoord voor het ANPCB hebben goedgekeurd.

Verleden week hadden ACLVB en BBTK dit reeds gedaan. Ook de werkgevers (VBO) hadden het akkoord al aanvaard.

Dankzij dit sectorakkoord hebben 350.000 bedienden (1/4de van de in de privé-sector tewerkgestelde bedienden) nu recht op:
- loonsverhoging met ¤ 18 (0,9% van een gemiddeld maandloon) bovenop de indexeringen en de baremieke verhogingen;

- brugpensioen op 58 jaar;

- 4 opleidingsdagen over 2 jaar;

- 3 jaar volledig tijdskrediet en uitgroeibaan 4/5de vanaf 55 jaar met financiële compensatie.

Het recht op tijdskrediet voor bepaalde bedienden (niet-uitvoerenden en functies die "uniek" zijn in een bedrijf) zal via individueel en collectief overleg - in het bedrijf en in het paritair comité - begeleid worden.