Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 157 MJS
Datum: 25 mei 2005

provincie: meer vaart in afhandeling bezwaarschriften

De resultaten van de nieuwe externe bezwaarschriftencommissie van de provincie zijn bemoedigend. Ondanks dat het aantal bezwaarschriften in 2004 nagenoeg gelijk is aan het aantal in 2003, bleek het grootste deel hiervan gevolg te zijn van nieuw intern personeelsbeleid van de provincie en is dus waarschijnlijk eenmalig. De bezwaarschriften worden nog niet snel genoeg afgehandeld. Dat blijkt uit het jaarverslag bezwaarschriften en klachten 2004.

Halverwege 2004 is een nieuwe externe bezwaarschriftencommissie geïnstalleerd. De overgang naar de nieuwe commissie is goed verlopen. In totaal zijn in 2004 167 bezwaarschriften ingediend tegen provinciale besluiten. Dit zijn 8 minder dan in 2003. Bijna alle bezwaarschriften zijn gericht tegen besluiten van het College van Gedeputeerde Staten (164). Er waren twee bezwaarschriften gericht tegen besluiten van Provinciale Staten en één tegen besluiten van de Commissaris van de Koningin. Het aantal klachten tegen gedragingen van provinciale ambtenaren of bestuurders bedroeg in 2004 zes.

Ruim de helft van de bezwaarschriften (87) werd ingediend door werknemers van de provincie waarvan 72 gericht waren tegen het nieuwe belonings- en functiewaarderingssysteem. Onderwerpen waren het plaatsen onder een nieuwe functie, de functieomschrijvingen en de functiewaardering.

In 2004 zijn 133 bezwaarschriften afgehandeld. Hiervan zijn 33 (deels) gegrond verklaard, 68 ongegrond en 16 niet-ontvankelijk. Er zijn 15 bezwaarschriften ingetrokken en één bezwaarschrift is naar een ander bestuursorgaan gezonden. Een belangrijke doelstelling van de nieuwe commissie is het terugdringen van de beroepen bij de bestuursrechter. Hierin is de commissie geslaagd, want slechts zeven keer is in beroep gegaan.

De gemiddelde afhandelingtermijn van klachten bedroeg na het beginnen van de nieuwe bezwaarschriftencommissie 20 weken. Dat is negen weken sneller dan onder de oude bezwaarschriftencommissie. Het streven is deze termijn terug te brengen naar 14 weken. Om dit te halen moet de provinciale organisatie sneller werken en moet meer juridische capaciteit in huis gehaald worden, zo beveelt de nieuwe commissie aan.


---- --