ChristenUnie


Boek overhandiging aan André Rouvoet Utrecht woensdag 25 mei 2005

Locatie: Auditorium van Museum Het Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 in Utrecht
Tijd: 14.00-15.30 uur

André Rouvoet zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het boek "Nederlandse religiegeschiedenis", dat in mei 2005 zal verschijnen bij de historische uitgeverij Verloren (Hilversum). Het boek is geschreven door ReLiC, het Centrum voor Nederlandse Religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit.

Het betreft een wetenschappelijk maar toegankelijk overzichtswerk over 2000 jaar godsdienst in Nederland. Nieuw aan dit boek is dat de diverse religieuze tradities die al die eeuwen in de Nederlandse publieke ruimte vertegenwoordigd zijn geweest, in één doorlopend verhaal worden beschreven. Uiteraard neemt de geschiedenis van het christendom een belangrijke plaats in, maar ook de voorchristelijke religiositeit, het jodendom, de islam en allerlei postmoderne godsdienstige uitingen in Nederland worden behandeld. Centraal staat de verwevenheid van godsdienstige overtuigingen met politieke, maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen.

---