ChristenUnie


Debatavond Europese Grondwet Peter van Dalen Maassluis woensdag 25 mei 2005

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gebouw "de Kern", P.C. Hooftlaan 12 te Maassluis.

ChristenUnie en SP : Europa Ja!! Europese grondwet Nee!! Op 1 juni a.s. zal er in Nederland een raadplegend referendum worden gehouden over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. De politieke partijen hebben zich in de Tweede en Eerste Kamer kunnen uitspreken over de Europese Grondwet. Het woord is nu aan de kiezer.

Opinie Peilingen
Uit opiniepeilingen blijkt dat veel mensen weten dat er een referendum over de Grondwet in aantocht is. Tevens blijkt bij elke peiling dat een meerderheid van de bevolking nauwelijks een idee heeft wat er in die Grondwet staat.
Wij vinden het van belang dat de kiezer goed geïnformeerd wordt over de inhoud van de Europese Grondwet en een publiek debat krachtig te stimuleren.
Om dit ook in Maassluis mogelijk te maken hebben de ChristenUnie en de SP, als tegenstanders van de Europese Grondwet, gezamenlijk besloten een openbaar debat te organiseren. Op deze debatavond wordt gehoopt dat voor- en tegenstanders met elkaar in discussie gaan. Helaas bleek er binnen de partijen die voorstander van genoemde grondwet zijn geen spreker te vinden. Niettemin worden zowel voorstanders als tegenstanders als overige belangstellenden van harte uitgenodigd deze voorlichtings- en discussieavond bij te wonen.

Debat avond
De ChristenUnie en de SP, zijn beide tegenstanders van invoering van deze nieuwe Grondwet, en hebben de handen ineen geslagen. Zij hebben tot deze bijzondere gelegenheidssamenwerking besloten om de inwoners van Maassluis te informeren over de bezwaren van deze wet. Dat deze Wet aangeeft dat Het recht van de Europse Unie gaat boven het recht van de lidstaten, maakt de bezwaren alleen maar duidelijker. De bijeenkomst vindt plaats woensdag 25 mei a.s. en de aanvangstijd zal zijn: 20.00 uur in gebouw "de Kern", P.C. Hooftlaan 12 te Maassluis.
Namens de ChristenUnie zal optreden Drs.Peter van Dalen uit Houten, voorheen beleidsmedewerker Eurofractie ChristenUnie-SGP en kandidaat voor het Europarlement. Voor de SP komt de heer Lajos Brons, beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie SP en bestuurslid SP Afdeling Den Haag.
Alhoewel in het forum helaas geen voorstanders van de Europese Grondwet aanwezig zullen zijn, maar er wordt van uitgegaan dat er in Maassluis voldoende mensen zijn die de afgevaardigden van de ChristenUnie en de SP het vuur na aan de schenen kunnen leggen. In ieder geval hopen beide partijen dat er voor de aanwezigen meer duidelijkheid komt over de voor- en nadelen van deze Europese Grondwet.

---