Gemeente Drechterland 25-5-2005
Burgerjaarverslag 2004.

In het kader van de dualisering van het gemeentebestuur en het motto âde burger staat dichter bij het gemeentebestuurâ is het burgerjaarverslag geïntroduceerd. In het burgerjaarverslag geeft de burgemeester aan hoe de zorgplichten zijn vervuld met betrekking tot de relatie burger en bestuur.Ook over het jaar 2004 heeft de burgemeester een jaarverslag gemaakt. Indien u een exemplaar van het burgerjaarverslag 2004 wilt hebben, kunt u dat gratis afhalen bij de balie van het gemeentehuis. Het burgerjaarverslag is ook te lezen op deze website als u kiest voor "burgerjaarverslag"onder het menu-item "naslagwerk" en ligt tevens ter inzage bij het gemeentehuis en de bibliotheek.