Gemeente Drechterland 25-5-2005
Inspraak nieuwbouw terrein Skitteljacht Noordervoert/De Steert Hoogkarspel.

Na verplaatsing van basisschool ât Skitteljacht naar plan Reigersborg is het terrein beschikbaar voor een nieuwe bestemming.

Woningstichting Het Grootslag ontwikkelt een plan voor de bouw van een gezondheidscentrum en een aantal zorgwoningen. In het zorgcentrum zullen naar verwachting huisartsen, de apotheek en andere gezondheidsvoorzieningen een plaatsje krijgen. De te bouwen zorgwoningen zijn huurwoningen. De toekomstige bewoners kunnen voor zorg een beroep doen op de zorg die zorginstellingen aanbieden.

Het plan is nog in de ontwerpfase. Binnenkort nodigt de woningstichting de direct omwonden van het plangebied uit voor een inspraakbijeenkomst. Na deze bijeenkomst vindt nog een algemene inspraakbijeenkomst plaats waarvoor iedereen wordt uitgenodigd.

Van de inspraakbijeenkomsten worden verslagen gemaakt en tevens wordt aangegeven of en op welke wijze met de inspraakreacties rekening is gehouden.