Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht

PB05-061
25 mei 2005

Consumptie in maart iets lager

Het volume van de binnenlandse consumptie door huishoudens was in maart 0,2 procent kleiner dan een jaar eerder. De iets lagere consumptie is volledig veroorzaakt door de teruggelopen bestedingen aan duurzame goederen. De daling in maart is minder groot dan in januari en februari. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en verschillen in de samenstelling van de koopdagen.

Minder besteed aan duurzame goederen Huishoudens hebben in maart 2005 aan goederen, voor prijsveranderingen en koopdagen gecorrigeerd, 1,1 procent minder besteed dan in maart 2004. De daling komt geheel voor rekening van de teruggelopen bestedingen aan duurzame goederen. Hieraan gaven huishoudens 4,1 procent minder uit dan een jaar eerder. De consumptie van duurzame goederen heeft al twee jaar flink te lijden van de kwakkelende economie. De bestedingen aan voedings- en genotmiddelen en aan overige goederen waren wel hoger dan in maart 2004. Ook aan diensten werd meer uitgegeven dan een jaar eerder.

Ook minder consumptie in eerste kwartaal Het volume van de binnenlandse consumptie door huishoudens was in het eerste kwartaal van 2005 kleiner dan een jaar eerder. In de vier voorgaande kwartalen was het volume telkens iets groter dan een jaar eerder.

Technische toelichting
Meer informatie
ln.... conjunctuur. Voor meer conjunctuurinformatie verwijzen wij u naar het Dit persbericht is een onderdeel van de berichtgeving van het CBS over Conjunctuurbericht (http://www.cbs.nl/conjunctuurbericht). Hierin wordt een sbc.... (Service/abonnementen) kunt u zich ook aanmelden voor een gratis email- actueel, totaal en samenhangend beeld van de conjunctuur gepresenteerd. Het conjunctuurbericht wordt enkele uren na het uitkomen van dit persbericht bijgewerkt met de laatste stand van zaken. Via de CBS website abonnement op het ECB.
w Algemeen

w Dit persbericht beschrijft de ontwikkeling van de Consumptie door w huishoudens. De binnenlandse consumptieve bestedingen zijn verdeeld in vier CBS Persbericht PB05-061 pagina 1 van 4

hoofdcategorieën: voedings- en genotmiddelen (in 2004 aandeel 14 procent), duurzame goederen (20 procent), overige goederen (14 procent) en diensten (52 procent). Het gaat bij de binnenlandse consumptie om de uitgaven op Nederlands grondgebied: dus ook de uitgaven van buitenlandse ingezetenen in Nederland. De uitgaven van Nederlandse ingezetenen in het buitenland zijn niet in dit cijfer opgenomen. Het in de tabel opgenomen begrip `nationale consumptie' bevat in tegenstelling tot de term `binnenlandse consumptie' wel de bestedingen van Nederlandse ingezetenen in het buitenland, maar niet de uitgaven van buitenlandse ingezetenen in Nederland. De groeicijfers in dit persbericht zijn steeds gebaseerd op een vergelijking met de overeenkomstige periode een jaar eerder. De volumemutaties geven de voor prijsveranderingen gecorrigeerde ontwikkeling van de bestedingen weer. Voor het berekenen van de prijsontwikkeling is gebruik gemaakt van het basismateriaal van de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS. De macro- economische maandconsumptiecijfers in dit persbericht sluiten aan bij de concepten, definities en uitkomsten van de Nationale rekeningen en de reguliere Kwartaalrekeningen van het CBS.
De gegevens zijn nog voorlopig, bijgestelde cijfers over eerdere perioden zijn in de tabellen cursief weergegeven. Verschillen in de samenstelling van de koopdagen tussen de perioden die vergeleken worden, kunnen vooral bij de maandcijfers van de consumptie voor sterke schommelingen zorgen. Zo wordt op een vrijdag of zaterdag meer uitgegeven dan op een zondag, maandag of dinsdag. In de reeks koopdaggecorrigeerde volumemutaties wordt met deze effecten rekening gehouden. De koopdagcorrecties zijn bepaald met behulp van seizoencorrectietechnieken.

Met ingang van 2005 hebben er verschuivingen plaatsgevonden tussen de consumptie door huishoudens en de consumptie door de overheid. De belangrijkste wijziging betreft de Wet kinderopvang. De aftrekpost voor de kosten van kinderopvang is verdwenen uit de inkomstenbelasting. In plaats daarvan vergoedt de overheid vanaf 2005 via de belastingdienst een deel van de kosten van kinderopvang. Dit leidt tot een registratiewijziging in het systeem van de Nationale rekeningen, waarbij de overheidsconsumptie omhoog gaat. Tot 2005 werden alle kosten voor kinderopvang toegerekend aan de consumptie door huishoudens. Als gevolg van deze verschuiving bedraagt het remmende effect op de ontwikkeling van de consumptie door huishoudens in 2005 naar verwachting ongeveer een kwart procentpunt.

CBS Persbericht PB05-061 pagina 2 van 4

Tabel 1. Consumptie door huishoudens, oorspronkelijke reeks 2004 2004 2005 2005 2005 2005 Jaar Kw4 Jan Feb Mrt Kw1

Procentuele mutaties t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder WAARDEMUTATIES
Goederen -0,7 -0,6 -4,5 -1,0 2,1 -1,2 Voedings- en genotmiddelen -0,4 0,0 -8,4 -0,9 5,7 -1,2 Duurzame goederen -2,8 -3,5 -7,1 -8,1 -3,7 -6,2 Overige goederen 2,1 2,9 2,7 7,3 6,3 5,4 Diensten 3,9 3,7 2,1 2,0 2,7 2,2 Consumptie huish. binnenl. 1,6 1,6 -1,2 0,6 2,4 0,6 (consumptie in Nederland)
Consumptie huishoudens nationaal 1,5 1,3 -1,3 0,6 2,3 0,5 (consumptie door Nederlanders)
VOLUMEMUTATIES
Goederen -0,4 -0,6 -5,5 -2,5 0,8 -2,4 Voedings- en genotmiddelen 0,9 1,5 -7,8 -0,9 5,4 -1,1 Duurzame goederen -1,2 -2,2 -5,5 -6,5 -2,2 -4,6 Overige goederen -0,5 -0,3 -3,3 0,8 0,5 -0,7 Diensten 1,3 1,5 0,1 0,1 0,7 0,3 Consumptie huish. binnenl. 0,5 0,5 -2,7 -1,1 0,8 -1,0 (consumptie in Nederland)
Consumptie huishoudens nationaal 0,3 0,2 -2,8 -1,2 0,6 -1,1 (consumptie door Nederlanders)
Bron: CBS
Bijgestelde cijfers zijn cursief vermeld
CBS Persbericht PB05-061 pagina 3 van 4

Tabel 2. Consumptie door huishoudens, reeks gecorrigeerd voor verschillen in het koopdagenpatroon
2004 2004 2004 2005 2005 2005 Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Procentuele mutaties t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder VOLUMEMUTATIES
Goederen -2,0 -0,9 0,0 -1,4 -2,1 -1,1 Voedings- en genotmiddelen 0,1 -0,1 0,6 -0,4 0,0 1,5 Duurzame goederen -2,6 -3,3 -1,0 -1,5 -7,2 -4,1 Overige goederen -3,1 1,8 0,6 -2,3 1,9 0,4 Diensten 1,3 1,3 2,0 0,2 0,0 0,6 Consumptie huish. binnenl. -0,4 0,2 1,0 -0,7 -1,0 -0,2 Bron: CBS
Bijgestelde cijfers zijn cursief vermeld
Grafiek. Consumptie door huishoudens, binnenland
% volumemutatie t.o.v. jaar eerder
4
2
0

-2

-4
j f mam j j a s o n d j f mam j j a s o n d j f mam j j a s o n d j f mam j j a s o n d j f m 2001 2002 2003 2004 2005 Oorspronkelijk Koopdaggecorrigeerd

Bron: CBS

CBS Persbericht PB05-061 pagina 4 van 4


---- --