Gemeente Reiderland


Bouw / sloopvergunningen
25 mei 2005

BOUWAANVRAGEN

In de weken 19 en 20 van 2005 zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning ontvangen:

* Het geheel plaatsen van een carport aan de Drieborg 16 te Drieborg;

* Het geheel plaatsen van een werktuigenloods / berging aan de Hoofdweg 83 te Nieuw Beerta;

* Het tijdelijk plaatsen van een stacaravan aan de Ekamperweg 30 te Finsterwolde;

* Het plaatsen van 4 garageboxen aan de Bovenlandenstraat te Beerta;
* Het plaatsen van 8 garageboxen aan de Beatrixstraat te Beerta.

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Publicatie betekent niet dat het inbrengen van bezwaren mogelijk is. Bezwaren zijn mogelijk na afgifte van de vergunning.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN.

* Het oprichten van een tochtportiek aan de Raadhuisstraat 76 te Beerta (conform artikel 19, lid 3 WRO);

* Het oprichten van een garage aan de Dorpshuisweg 3a te Finsterwolde;

* Het samenvoegen van 2 woningen naar 1 woning aan de Nieuwe Statenzijl 15 te Drieborg;

* Het geheel vernieuwen van een dak aan de Veenweg 43 te Beerta;
* Het tijdelijk plaatsen van een unit aan de G. Gernaatweg 43 te Finsterwolde;

* Het tijdelijk plaatsen van een stacaravan aan de Pastorielaan 1 te Beerta.

VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN C.Q. TOESTEMMING TOT SLOOP.
* Voor het slopen van +/- 2000 kg. asbesthoudende golfplaten in de machinehal KM2-KM3 aan de Hoofdstraat 34 te Nieuweschans

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders. Daarnaast is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, een uitspraak vereist.