Dienstenbond CNV

Leden akkoord met bereikt principeakkoord over het Sociaal Plan Alfabase
25-05-2005

Gisteren zijn de gezamenlijke leden van FNV Kiem en CNV Media akkoord gegaan met het bereikte principeakkoord over het Sociaal Plan Alfabase. Hieronder treft u puntsgewijs de afspraken aan.
1. De looptijd van het Sociaal Plan is verlengd tot december 2006, met een mogelijke verlenging indien de gevolgen voor de in deze reorganisatie getroffen medewerkers nog voortduren.
2. Bij interne of externe herplaatsing (artikel 2.3) was opgenomen dat de reisafstand niet meer dan 100 km mocht bedragen. Dit is aangepast in 1½ uur enkele reis op basis van openbaar vervoer.
3. Indien het ontslag via de Kantonrechter wordt aangevraagd is aanvullend opgenomen dat de fictieve opzegtermijn wordt gehanteerd (artikel 2.9). Ditzelfde geldt voor artikel 6.4.
4. Het outplacementtraject is uitgebreid van 6 tot 9 maanden op individuele basis (artikel 3.5/6.1). Tevens is vastgelegd dat het doel van detachering een vaste aanstelling is.
5. De reactietijd bij een mogelijke vacature is verlengd van 1 naar 2 weken (artikel 3.6).

6. Artikel 4.4.1. is verlengd tot een periode van maximaal twee jaar.
7. Bij externe herplaatsing is toegevoegd dat aanvulling niet alleen geschiedt bij een uitkering op grond van de Werkloosheidswet, maar ook bij een lager salaris bij een nieuwe werkgever. (artikel 5.2)
8. Bij artikel 5 is de staffel van de aanvullingsweken toegepast. Hierdoor is de nummering gewijzigd. In de nieuwe conceptversie van het Sociaal Plan is een deel van de tekst vervallen. Dit betreft een kostenmaximum voor de werkgever indien een werknemer gebruik maakt van de terugkeergarantie.

9. Er is een afspraak gemaakt over de terugbetaling van restschuld aan werkgever bij het fietsen- en PC-prive project. (artikel 6.9)

Belangrijkste uitkomst van dit tweede gesprek is de uitbreiding van de RFR-regeling. De werkgever is akkoord gegaan met onderstaande uitbreiding:

Voor werknemers tot en met 39 jaar: 18 weken in plaats van 13 weken

Voor werknemers van 40 tot en met 49 jaar: 36 weken in plaats van 26 weken

Voor werknemers van 50 tot en met 57½ jaar: 70 weken in plaats van 58 weken

Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de directie over de (toekomstige) functies van de 57½ -plussers. In overleg met betrokkenen en de Ondernemingsraad zullen afspraken gemaakt worden over de invulling van de functie.

Mocht u naar aanleiding van deze info nog vragen hebben, dan kunt u hierover contact opnemen met bestuurder Ahmed Kansouh, telefoonnummer:
010 265 11 11 of per e-mail a.kansouh@cnvdibo.nl