Dienstenbond CNV

De klok slaat flexibiliteit bij Bloemenveiling Oost Nederland 25-05-2005

Op 1 februari jl. liep de CAO af die gold voor de werknemers van de Bloemenveiling Oost Nederland. Op 12 april heb ik u daarover geïnformeerd en in hoofdlijnen uit de doeken gedaan wat de punten zijn waarover tijdens het eerste CAO-overleg gesproken is. Op 25 april werd voor de tweede keer onderhandeld over uw nieuwe arbeidsvoorwaar-den en helaas moeten we u vertellen dat we er behoorlijk treurig van worden. Hoewel bij de veiling alles draait om de klok, gaat voor werknemers de klok jaren achteruit. Flexibiliteit, dat is wat de klok slaat! Tenzij.

De klant vraagt, de werknemer draait
De werknemer moet zijn uren draaien als de klant daarom vraagt. Daar komt het hele verhaal eigenlijk op neer. Geen zekerheid over werktijden en roosters, maar veel werken tijdens drukke tijden en compenseren als er niets te doen is.

Niet een rooster vooraf zodat je (ruim van tevoren) weet of je vrij bent of niet, maar een rooster waarop staat wanneer de afdeling geopend is. Jouw rooster wordt daar dan ingevoegd. Het minimum aantal contracturen staat opnieuw ter discussie; het lijkt een plaat met een kras er op, want elk jaar wordt dit punt aan de orde gesteld, ook nu weer.

Wat betekent dat concreet voor u als werknemer van de veiling Dat betekent dat nu in art. 10 van de CAO staat (lid 4) dat het dienstrooster telkens voor 1 jaar wordt vastgesteld en dat het tussentijds niet kan worden gewijzigd.

Dat betekent dat de veiling dát artikel wil veranderen. Alleen voor de afdeling wordt het rooster vastgesteld (bijv. de afdeling is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag) en dat werknemers dan 4 weken van tevoren een rooster krijgen dat maximaal 2 maanden beslaat en waarin je dan kunt zien wat je werktijden zijn en, belangrijker nog, wanneer je vrij bent. Wij vinden dat werknemers er recht op hebben om lang van tevoren te weten wanneer ze moeten werken. Het kan niet zo zijn dat je pas een paar weken van tevoren hoort op welke dagen je moet werken en op welke niet. Zouden we daarmee akkoord gaan, dan betekent dat dat er bijna geen mogelijkheden meer zijn voor privé-afspraken of het regelen van bijv. arbeid en zorg (kinderopvang). Wij vinden dat het ondernemersrisico niet alleen bij de werknemers neergelegd mag worden.

Uitbreiding blokuren
Werknemers die nu te maken hebben met een bepaald aantal blokuren en daardoor al behoorlijk flexibel zijn, moeten zich nog flexibeler opstellen, want de veiling wil het aantal blokuren uitbreiden. Concreet betekent dit dat u geen overwerk meer uitbetaald krijgt. Als het aantal blokuren wordt verdubbeld, dan moet u in de piekperiodes dus veel meer werken dan uw contract en in dalperiodes zit u thuis. U krijgt de extra uren niet betaald omdat ze worden gecompenseerd in de rustige periode en u schiet er dus helemaal niets mee op.

Oudere werknemers
Nu nog staan er een aantal afspraken in de CAO die bedoeld zijn ter bescherming van de oudere werknemers (ouder dan 53jaar). De veiling wil die artikelen schrappen. Dat betekent dat oudere werknemers verplicht kunnen worden om buiten het dagrooster te werken en ook moeten zij gaan overwerken.

Kinderopvang
Zolang er geen CAO is, betaalt de veiling niets. Dat is een heel kinderachtige opstelling van de veiling, waar juridisch niets tegenin te brengen is, maar die wel iets zegt over de wijze waarop onderhandeld wordt. Werknemers die hierdoor getroffen worden, kunnen gelukkig terugvallen op de overheid die op dit punt op dit moment betrouwbaarder is dan de veiling.

Geen loonsverhoging
Tenslotte vindt de veiling dat u geen loonsverhoging verdient. U hebt immers in 2004 wel een loonsverhoging gehad als gevolg van de CAO-afspraak in 2003 en de veiling vindt dat wel genoeg.

Huidige CAO is nog van kracht
Het lijkt er op dat de veiling de CAO-onderhandelingen niet afwacht en al bezig is om meer flexibiliteit in te voeren. Als dat het geval is, laat het ons weten. Dat mag namelijk niet! De afspraken uit de huidige CAO gelden nog steeds!

Tenslotte
U zult begrijpen dat wij op deze manier geen CAO kunnen afspreken. Belangrijker dan mijn stem in dit geheel is echter die van u. Laat weten wat u vindt van de opstelling van uw werkgever. Start een handtekeningenactie of mail de directie. U kunt ook mailen naar ons; wij zullen de veiling dan op de hoogte stellen van uw standpunt.