Rechtbank Amsterdam


Uitspraken van de Belastingkamers (week 21)


1. Hof Amsterdam 3 mei 2005, 04/00347, MK 5. Door belanghebbende verstrekte kleding is niet (nagenoeg) uitsluitend geschikt om tijdens werktijd te dragen. De 70-cm'-eis houdt in dat tijdens het dragen van de kleding beeldmerken met een gezamenlijke oppervlakte van tenminste 70 cm' zichtbaar zijn. Zichtbare beeldmerken zijn beeldmerken die voor een derde op een afstand van één meter redelijkerwijs herkenbaar zijn als beeldmerk van belanghebbende. (LJN AT5775)

2. Hof Amsterdam 25 april 2004, 02/07174, 03/04004 en 03/04005, MK 2. Eventuele onrechtmatigheid boekenonderzoek brengt niet mee dat daarbij verkregen informatie niet mag worden gebruikt door de inspecteur, nu belanghebbende o.g.v. artikel 47 AWR sowieso verplicht was die informatie te verstrekken. Inwoner Frankrijk heeft Franse woning in 1995 gefinancierd met verhoging hypotheek Nederlandse woning. In zoverre komt de schuld niet in mindering op het binnenlands vermogen. Geen opgewekt vertrouwen door Besluit 11-5-1998 want dat Besluit heeft geen betrekking op de vermogensbelasting (LJN AT5779, LJN AT5781 en LJN AT 5783)
3. Hof Amsterdam 17 mei 2005, 04/03936, EK 4. Keuze voor fiscaal partnerschap kan niet meer worden gemaakt, nu de aanslag van de beoogde partner onherroepelijk vaststaat. (LJN AT5859)

LJ Nummers

AT5775
AT5779
AT5781
AT5783
AT5859

Bron: Gerechtshof Amsterdam
Datum actualiteit: 25 mei 2005