Gemeente Rotterdam

Nr 89

25 mei 2005

Hoofdkantoor sociale dienst verhuist naar binnenstad

In 2008 verhuist het hoofdkantoor van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) naar het centrum van de stad. De huidige locatie aan de Willem Ruyslaan is verre van optimaal en voldoet niet meer aan de eisen. In het centrum neemt SoZaWe intrek in een deel van de nieuwbouw op de plek van de KPN-gebouwen aan de Botersloot. Dat heeft het College dinsdag 24 mei besloten.

In het huidig hoofdkantoor zijn de directie, een aantal beleidsafdelingen die dicht bij de directie opereren en een aantal andere afdelingen gehuisvest. De laatste groep verhuist niet mee naar de Botersloot, maar wordt in 2008 ondergebracht in een bedrijfsverzamelgebouw bij Ahoy'. In een bedrijfsverzamelgebouw werken het CWI, UWV en onderdelen van de SoZaWe samen onder één dak met als doel een betere samenwerking tussen deze organisaties.

Door de verhuizing naar de Botersloot en de Ahoy'-locatie krijgen beide locaties een enorme ontwikkelimpuls. Voor de Botersloot betekent het dat naast 15.000 m2 kantoorruimte ook 90 woningen worden gebouwd. Verder is er plaats voor winkels en horeca. Op de beoogde locatie staat nu nog de KPN-toren. Deze toren en een deel van de gebouwen tussen de Binnenrotte en de Botersloot worden deze zomer gesloopt.

De verhuizing past in de wensen van het College om meer woningen op centrumlocaties te realiseren en meer gemeentelijke diensten in de binnenstad te huisvesten.

noot voor de redactie/