Gemeente Alkemade


Klanttevredenheidsonderzoek onder de inwoners van de gemeente Alkemade

Wij willen als gemeente graag weten wat u als inwoner - als klant - van onze gemeentelijke dienstverlening vindt. Doen wij het snel, goed en volgens uw verwachtingen, geven wij voldoende informatie, betrekken wij u genoeg bij het beleid, of zijn er zaken die volgens u voor verbetering vatbaar zijn? Daarom wordt deze week een vragenlijst onder een steekproef van 1.250 inwoners verspreid. Het is voor ons belangrijk te weten wat uw ervaringen zijn geweest tijdens het contact met de gemeente en dus met onze medewerkers. Maar ook uw wensen en verwachtingen over de werkwijze van de gemeente en de manier van informatieverstrekking, zijn voor ons van belang. Alleen met die gegevens kunnen wij de kwaliteit van de dienstverlening nog beter laten aansluiten op de wensen van onze klanten. De gemeente zal op basis van de resultaten van de enquête nagaan welke zaken moeten en/of kunnen worden aangepast om de dienstverlening te verbeteren.

Doordat er verschillende onderwerpen in de vragenlijst zijn opgenomen, is deze ook bestemd voor inwoners die gedurende een lange periode geen product of dienst hebben afgenomen. Onderwerpen die in de vragenlijst aan de orde komen zijn:
· de openstelling van het gemeentehuis (openingstijden en dienstverlening op afspraak)
· uw tevredenheid over de wijze waarop het contact met de gemeente is verlopen bij de afhandeling van een dienst of product
· de informatievoorziening door de gemeente Alkemade
· uw betrokkenheid bij de besluitvorming binnen de gemeente
· verbeteringen of veranderingen die nodig zijn om u in de toekomst beter te kunnen helpen

Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente Alkemade uitgevoerd door Doc Advies uit Roelofarendsveen. Dit onderzoek wordt gelijktijdig onder de inwoners van de gemeenten Jacobswoude en Rijnwoude uitgevoerd.

Uw mening is van wezenlijk belang. Wij stellen het dan ook zeer op prijs wanneer u de enquête, als u deze in de bus heeft gekregen, invult en uiterlijk 15 juni 2005 retourneert. Heeft u de vragenlijst niet thuisgestuurd gekregen omdat u niet binnen de willekeurig getrokken steekproef valt, maar wilt u deze wel invullen, dan kunt u gebruik maken van de digitale vragenlijst op deze website. Deze vindt u onder actueel - peiling - klanttevredenheid. Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met mevrouw Haverkort van Bureau Communicatie van de gemeente Alkemade, tel. (071) 332 72 24.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking, namens het college van burgemeester en wethouders van Alkemade, A.H. Meerburg, burgemeester Alkemade.