ICT Automatisering NV

PERSBERICHT pagina s: 2 Barendrecht, 25 mei 2005

ICT TEVREDEN OVER EERSTE KWARTAAL

ICT Automatisering N.V. (ICT) maakt vandaag tijdens de aandeelhoudersvergadering bekend dat het eerste halfjaar 2005 zich in lijn met het tweede halfjaar 2004 ontwikkelt. In de eerste maanden van 2005 droeg zowel ICT Solutions als ICT Embedded bij aan een stijging van de omzet en de winst, waarbij met name de omzet van ICT Solutions een duidelijke groei liet zien. Op basis hiervan verwacht ICT voor het eerste halfjaar van 2005 een verbetering van het resultaat met circa 40 procent bij een lichte stijging van de omzet, ten opzichte van het eerste halfjaar van 2004.
Binnen ICT Solutions liet de omzet van het segment Energie & Logistiek (voorheen: Verkeer & Vervoer) als percentage van de totale omzet een stijging zien. Binnen ICT Embedded vertoonde de omzet van het segment Automotive als percentage van de totale omzet een stijging, terwijl het segment Mobile Communications een daling vertoonde. De omzet van de overige segmenten als percentage van de totale omzet bleef nagenoeg gelijk.
De strategie van ICT is erop gericht om de positie in de door ICT gekozen markten verder uit te bouwen. Voor ICT Solutions betekent dit dat de verschillende marktsegmenten zich meer op heel Nederland als markt richten. De activiteiten bij ICT Embedded spelen zich voor een groot deel buiten Nederland af. Het vorig jaar geopende kantoor in Duitsland, al jaren een belangrijke markt voor ICT, biedt ICT de mogelijkheid om de inmiddels opgedane contacten om te zetten in concrete overeenkomsten. ICT is daarbij druk bezig met het lokaal werven van gekwalificeerd personeel, waarbij ook acquisities of het aantrekken van personeel van buiten Duitsland tot de opties behoren.
Het aantal personeelsleden bedraagt momenteel 747, wat gelijk is aan het aantal personeelsleden eind 2004.
De markten waarin ICT opereert vertonen een onveranderd en niet eenduidig beeld. De bereidheid om te investeren blijft laag en besluitvormingsprocessen verlopen traag. ICT acht het daarom te vroeg om een verwachting uit te spreken voor de omzet- en resultaatontwikkeling voor geheel 2005.

Op dit moment is nog in onderzoek of de pensioenregeling van ICT kwalificeert als een defined benefit of als een defined contribution regeling, welk onderscheid van belang is onder toepassing van IFRS. Al naar gelang de uitkomst zal er sprake zijn van invloed op de jaarrekening, die per 1 januari 2005 op basis van IFRS wordt opgesteld. Over de mogelijke omvang van deze invloed valt op dit moment nog niets te zeggen en er is derhalve geen rekening mee gehouden bij de uitgesproken verwachtingen in dit persbericht.
/ / / / / / / / Profiel ICT
De activiteiten van ICT zijn onderverdeeld in de divisies ICT Embedded en ICT Solutions. ICT Embedded is marktleider op het gebied van embedded software, waar zij leverancier is van software gerelateerde diensten. ICT Solutions richt zich op het gehele software ontwikkelproces van informatiesystemen die een primair proces besturen of daarover informeren. De softwareontwikkeling betreft hoofdzakelijk klantspecifieke systemen.
De projecten van ICT worden zowel in huis als op locatie van de opdrachtgever uitgevoerd. ICT opereert vanuit vijf vestigingen in Barendrecht, Eindhoven, Deventer, Groningen en München (Duitsland).
Voor nadere informatie:
De heer A. Schot, directeur ICT Automatisering N.V., telefoon: 0180 646 000 Website: www.ict.nl


---- --