Gemeente Beverwijk


25-05-2005

Afgegeven bouwvergunningen Beverwijk

Burgemeester en Wethouders van Beverwijk maken bekend dat de volgende bouwvergunningen zijn afgegeven:

Plantage 24 t/m 118 (even), nummer: 20040233,
Plan voor het renoveren van 48 woningen;
Datum vergunningverlening: 18 mei 2005, datum verzending: 20 mei 2005

Kerkstraat 46, nummer: 20040342,
Plan voor het verbouwen van het Kennemer theater;
Datum vergunningverlening: 17 mei 2005, datum verzending: 20 mei 2005

Mogelijkheid van bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u volgens artikel 8:1 jo. artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat: de datum van uw bezwaarschrift;
uw naam en adres;
tegen welk besluit u bezwaar maakt;
wat uw bezwaren tegen dat besluit zijn.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en Wethouders van Beverwijk.