Gemeente Beverwijk


25-05-2005Afgegeven kapvergunning in Beverwijk

Burgemeester en Wethouders van Beverwijk maken bekend dat de volgende kapvergunning is afgegeven:


· Waalstraat 7: 1 x blauwe ceder
Mogelijkheid van bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u volgens artikel 8:1 jo. artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat: de datum van uw bezwaarschrift;
uw naam en adres;
tegen welk besluit u bezwaar maakt;
wat uw bezwaren tegen dat besluit zijn.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en Wethouders van Beverwijk.