Gemeente Beverwijk


25-05-2005

Verkeersbesluit

Diverse verkeersmaatregelen Stationsplein en Emplacementsweg

Burgemeester en Wethouders van Beverwijk hebben besloten vanwege de ontwikkelingen op het Stationsplein en Emplacementsweg verkeersmaatregelen te door te voeren.

Door de herinrichting én de ingebruikname van CineWorld en het parkeerterrein Wijckerpoort is de parkeerdruk en het aantal verkeersbewegingen ter plaatse toegenomen. Gelet op de weginrichting en de aanwezige functies (het parkeerterrein Wijckerpoort, remise busbedrijf Connexxion, busemplacement, CineWorld en op NS-terrein gevestigde expeditiebedrijf) is het gewenst dat de snelheid op de erftoegangswegen ter plaatse wordt beperkt en het parkeren en laden en lossen verder wordt gereguleerd.

Voor de vergroting van de verkeersveiligheid en verbetering van de leefbaarheid in de omgeving, is het daarom noodzakelijk onderstaande verkeersmaatregelen te treffen.


1) Een parkeerverbodszone instellen op de toegangsweg/Emplacementsweg naar parkeerterrein Wijckerpoort.
2) Het stoppen verbieden op de Emplacementsweg en toegangsweg naar het parkeerterrein Wijckerpoort.
3) Het busemplacement gesloten verklaren voor voertuigen met uitzondering van lijnbussen.
4) De Emplacementsweg en toegangsweg naar het parkeerterrein Wijckerpoort / remise busbedrijf Connexxion gesloten verklaren voor alle vrachtverkeer.
5) Parkeergelegenheid reserveren voor voertuigen met een vergunning naast Stationsplein 47 met opschrift "Henk Hentzen".
6) Een maximumsnelheid van 30 km/uur instellen op de toegangsweg (langs CineWorld) en Emplacementsweg.
7) Een laad- en loshaven met onderbord 'ma t/m zo van 6.00 - 20.00 uur' instellen ter hoogte van het laadperron van Stationsplein 47.
8) Een parkeervak tegenover de hoofdentree van het Stationsplein 49 als algemene gehandicaptenparkeerplaats aanwijzen.

Meer informatie
Dit verkeersbesluit en situatietekening liggen zes weken na dagtekening ter inzage in het Stadskantoor. Voor vragen belt u met mevrouw M. Di Mattia, afdeling Wijkzaken, telefoonnummer 0251 - 256 272.

Mogelijkheid van bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u volgens artikel 8:1 jo. artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat: de datum van uw bezwaarschrift;
uw naam en adres;
tegen welk besluit u bezwaar maakt;
wat uw bezwaren tegen dat besluit zijn.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en Wethouders van Beverwijk.